Samfunnsfag og

samfunnskunnskap

ALT TIL SAMFUNNSFAG OG SAMFUNNSKUNNSKAP!

Vi har delt opp hele læreplanene i samfunnsfag og samfunnskunnskap i ulike temaer. Under hvert tema finner du flere læringsstier slik at du enkelt kan undervise på en engasjerende måte på det nivået du ønsker!