Heia jenter! 

Tenk at jenter får lære det samme som gutter og velge de samme yrkene. Jenter får til og med bestemme over egen kropp! Vel, noe annet ville vært helt utenkelig for oss i dag. Men at jenter skulle få samme muligheter og behandling som gutter, skjedde ikke av seg selv – og på mange områder er det store forskjeller den dag i dag.

Kvinnedagen 8. mars inviterer til et mangfold av aktiviteter og refleksjoner. Hos oss finner du flere artikler som danner et godt kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet. Alle artikler foreligger selvsagt i begge målformer.

Åpne for alle!
#breakthebias

Kjønnsroller og fordommer

Årets tema for kvinnedagen er #breakthebias, som kan oversettes til «stopp fordommer». Gjennom tidene har kvinner vært fanget av forventninger knyttet til oppførsel, utseende og interesser. Hvordan er dette synlig i dag? Hvor opplever kvinner mest fordommer mot seg, og hva må til for å bryte mønsteret? 

Åpen for alle!

Likestilling for bærekraft

FNs bærekraftsmål nr. 5 handler om likestilling mellom kjønn. Det handler om like rettigheter mellom kjønn og samme muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land. Ta utgangspunkt i artiklene våre og utforsk feminismens verdier og hvordan ideologien har bidratt til likestilling og bærekraftig utvikling i verden.

Åpne for alle!

Ordets makt

Artikler om argumentasjonsteknikk

Åpne for alle!