Hva er en læringssti?


En læringssti er et undervisningsopplegg som gir læreren mulighet til å nivåtilpasse undervisningen, og eleven mulighet til å styre sin egen læring.

Eksempel 1:

Den nye normalen

Hvordan ser den nye normalen ut? Verden har vært preget av unntakstilstand helt siden mars 2020.  I denne læringsstien skal elevene se tilbake på året som har gått og reflektere over endringene som kan være verdt å ta med videre.

 ⏰  2 skoletimer

Eksempel 2:

Pandemien – skriftlig refleksjon

Hvem har blitt hardest rammet av pandemien? I denne læringsstien skal elevene skrive sammenhengende tekster om effektene av pandemien på ulike deler av miljø og samfunn.

 ⏰  Ukesoppgave

Rask innføring i læringsstier

Her under finner du noen raske innføringsfilmer som tar deg gjennom de grunnleggende funksjonene i læringsstibyggeren.