Hva er skolerom.no?

Skolerom.no har det største biblioteket med tverrfaglig innhold godt illustrert. Hvert år legges det til ca. 20-30.000 sider eller 3-5000 artikler med aktuelt og oppdatert innhold.

Informasjon om Skolerom.no, samt produktene og funksjonene i pakken.

KF (Kommuneforlaget) og Orage samarbeider om utviklingen av Skolerom.no. Første versjon vil være klar i august 2020, og inneholde 100 ferdige tverrfaglige læringsstier for 5. til 10. trinn i 3-5 spor. Alle læringsstiene leveres klare til bruk, med elevoppgaver, lærerveiledning og vurderingsveiledning.

Skolerom.no består av tre produkter:

1. Lærerrommet

På Lærerrommet finner du lærerens dashboard og oversikt over ditt undervisningsmateriell, dine læringsstier og elevoppgaver som du distribuerer ut til elevene. Her har du også oversikt over alt tilgjengelig undervisningmateriell og ferdige læringsstier. Du har også oversikt over elevenes besvarelser, og det er her du gir elevene vurderinger og framovermeldinger.

Lærerrommet inneholder følgende moduler og funksjoner:

Oppgavemodulen, hvor lærere kan lage og dele læringsstier med andre lærere i hele landet. Her kan du sette sammen nye læringsstier basert på vårt innhold samt annet innhold fra bl.a. NRK Skole, NDLA, Pickatale.com og andre aktører som har «åpne løsninger» og som kan snakke sammen. I tillegg kan du kan søke fram ferdig undervisningsmateriell med lærerveiledninger og elevoppgaver – klart til bruk. Alt er søkbart på trinn, tverrfaglige temaer, kompetansemål og kjerneelementer.

Lærerforum, hvor lærere kan ha dialog med hverandre. Dele råd, erfaringer, utveksle undervisningsmateriell osv. Første gang du setter sammen en læringssti, kan det være nyttig å kunne spørre noen kollegaer rundt i landet om de kan teste læringsstien og gi deg tilbakemeldinger.

Elevrommet, er elevens «min side» hvor han/hun mottar læringsstiene, besvarer oppgavene og sender besvarelsen tilbake til læreren for vurdering. Elevrommet har også oversikt over aktuelt lesestoff fra alle åpne samarbeidspartnere som NRK Skole, Pickatale.com, NDLA, samt lokale nyheter tilpasset trinnet.

2. MuMo-tekster

Innen august 2020 lager vi 100 MultiModale tekster i 3-5 spor. Dette er ferdig undervisningsmateriell og læringsstier med elevoppgaver, lærerveiledning og vurderingsveiledning. Alle MuMo-tekstene er basert på tverrfaglige temaer og alt innholdet er søkbart etter mål i Fagfornyelsen. Du finner tverrfaglig tema, trinn, kjerneelementer og kompetansemål. De første 100 MuMo-tekstene dekker tverrfaglige temaer og læringsmål fra 5. til 10. trinn, og leveres i 3-5 spor slik at undervisningen kan tilpasses elevenes ulike leseferdigheter.

Utover høsten 2020 og vinteren 2021 fortsetter vi å produsere 10-20 MuMo- tekster per måned til VGS samt 2. til 4. trinn. Til høsten 2021 har vi mål om å ha ca. 300 læringsstier innen alle trinn + VGS.

3. Biblioteket

Vårt digitale bibliotek inneholder 70 000 sider norsk innhold innen mange tverrfaglige temaer. Til sommeren 2020 nærmer vi oss 100 000 sider. Vi henter innholdet fra bl.a. BBC (historie, forskning, helse, miljø, bærekraftig utvikling m.m.), Time/NewsWeek, Lonely Planet, Animal Planet og 20 andre forlag. Her er det lesestoff for alle aldersgrupper. Du finner Minecraft og Fortnite til de som elsker spill. Dinosaurer, krypdyr og rovdyr til de yngste. Dette biblioteket er også tilgjengelig for elevene når de er hjemme, på ferie eller på hytta. Vanlig feide-innlogging, og biblioteket er tilgjengelig der du er.

Innleste tekster
Vi har begynt å lese inn tekster for lydstøtte til MuMo-tekstene, og i tillegg har vi flere 20-40 minutter lange lydartikler. Vi har store bilde- og videobiblioteker med fantastiske filmer av natur, dyr og andre aktuelle temaer.

Bibliotek for elevenes besvarelser
Med iPad og Pages kan elevene boltre seg i å lage fantastiske besvarelser ved å bruke et trygt og kontrollert bibliotek med mye innhold.

Mekanismene som gjør Skolerom.no til en unik løsning for skolene

Vi syr sammen et sett av nye funksjoner som ikke har vært tilgjengelig i skole-løsninger før. Mange av dem er kjente fra før, men noen av dem er unike for Skolerom.no og gjør at dette produktet kan forandre hvordan undervisningsmateriell og læringsstier produseres, distribueres og deles mellom skoler og lærere. Her inviterer vi til en dugnad i SkoleNorge.

Åpen løsning: Skolerom.no er en åpen løsning som kan kommunisere med andre undervisningsløsninger på flere måter. Vi skal integrere GREP som er Udirs database for å «tagge» undervisningsmateriellet mot den nye digitale læreplanen. Vår applikasjon «Lærerrommet» kan trekke ut alle metadataer og taggede læringsmål, og samle dette i læringsstiene. En læringssti kan bestå av 5-20 artikler, og dermed samler vi alle søkekriteriene om alt innholdet – enten det kommer fra oss eller fra andre. Dette er ett eksempel på smarte grep som gjør hverdagen lettere for lærerne. I tillegg vil vi lage APIer (tilpasninger) for å linke sammen innhold fra andre aktører, som NRK Skole, Pickatale.com og andre aktører som også velger å ha «åpne løsinger». Vi vil også se på hvordan vi kan utveksle brukeradferden til eleven. Dette er viktig for å gi elevene tilpasset undervisning. Brukeradferden er elevens eiendom, men må forvaltes av skolene.

Delingskulturen: Lærere kan lage og dele læringsstier
Delingskulturen er en av de tre mekanismene som skal gi skolene mer og bedre undervisningsmateriell for pengene. I første omgang lager vi ferdig undervisningsmateriell og læringsstier med elevoppgaver, lærerveiledning og vurderingsveiledning.
Disse ferdige læringsstiene kan en lærer duplisere og redigere som sin egen læringssti. Læreren bruker oppgavemodulen i Lærerrommet til å gjøre endringer, bytte ut innhold, endre eller legge til flere/andre elevoppgaver. Deretter kan læreren arkivere sin nye reviderte læringssti og velge om han eller hun ønsker å dele dette på sin egen skole, i sitt fylke eller i hele landet. Alle andre lærere kan også duplisere og endre læringsstiene. I tillegg kan lærere gi sin vurdering på undervisningsmateriellet og læringsstiene. Alle lærere med feideinnlogging kan gi sin vurdering. Dermed vil undervisningsmateriell som er brukt av mange lærere og som har fått gode vurderinger, vises øverst i søkene. Dette er mekanismer som gjør det enklere for lærere å finne godt og gjennomtestet undervisningsmateriell og læringsstier. Når en lærer søker etter læringsstier innen et bestemt tverrfaglig tema, trinn og/eller læringsmål, blir det naturlig å velge en ferdig læringssti som er brukt av mange andre lærere og som har fått gode vurderinger. I tillegg vises alle reviderte utgaver av læringsstien, slik at man kan sammenlikne og velge det som passer best.

Forlag og lærere likestilles
Hvem lager best undervisningsmateriell? Forlag eller lærere? Vi gir ikke svar på dette, men vi sørger for at de er likestilt med sitt undervisningsmateriell og ferdige læringsstier. Vi tilrettelegger for lærere som ønsker å lage undervisningsmateriell, ved å gi dem tilgang til våre verktøy og vårt innhold + andres tilgjengelige innhold. Dermed kan lærere, enten på fellestid som en dugnad for sine kolleger, eller på fritiden gjennom sitt eget selskap, produsere læringsmateriell og få det distribuert gjennom Skolerom.no. Hvorfor gjør vi dette?

Ved å gi lærerne gode verktøy og tilgang på godt innhold, i tillegg til den enorme kunnskapen alle lærerne besitter fra før, vil en del engasjerte lærere lage nye og fantastiske læringsstier som skolene kan abonnere på, enten betalt eller gratis. Vi håndterer mekanismene, slik som «pay per view», eller «fri bruk første året», samt rapportering av bruk av åpent innhold til skolene og forfatterne. Dette vil gi skolene et større mangfold av undervisningsmateriell til en lavere eller mer riktig pris. For noen lærere kan dette være et springbrett som lærebokforfatter og kanskje noen oppdager at de kan leve av å produsere nytt og oppdatert undervisningsmateriell. Hvis materiellet er godt, så vil skolene kjøpe det. Alle ser potensialet i dette.

Hvorfor må prisene være lavere?

For å få delingskulturen utbredt og flere produsenter til å lage åpne løsninger må prisene være så lave at alle skolene har råd til å kjøpe dem. Dette kaller vi Netflix-prismodeller. Det er ikke 99,- per elev per måned, men det er pakker med store mengder aktuelt innhold til skolene for mellom 5 000,- og 10 000,- per skole per år. Dette tilsvarer priser på på 10,- til 30,- per elev. Nå er det mindre administrasjon med skolelisenser enn elevlisenser, og elevlisenser er noe som har blitt til fordi prisene er så høye. Vi mener innholdsprodukter til skolene som koster 150-200,- per elev er for dyrt. Det har ikke skolene råd til, og elevenes kunnskap er vår framtid.

Skolerom.no følger denne prismodellen. Våre produkter koster mellom 5 000,- og 10 000,- per år avhengig av antall elever på skolen.
Pickatale.com følger også samme prismodell. Det gjør også TV2 / Elevkanalen.no.

Vårt mål er at alle innholdsprodukter til skolene skal koste mellom 5 000,- og 10 000,- per skole per år, slik at skolene har råd til digitalt innhold i alle fag. Dette kan redusere de digitale lisenskostnader med ca. 1 milliard (1 000 000 000,-) hvert år. Vi er sikre på at skolene har andre ting de vil bruke de pengene på.

Konklusjon: Delingskultur, åpne løsninger og riktig prising henger sammen og er nødvendige mekanismer for å få på plass nye gode løsninger til skolene.

Hilsen Øyvind Therkelsen
Daglig leder i Orage AS, og ansvarlig for utviklingen av Skolerom.no