Kan vi lære av historien?

Krigen i Ukraina raser, og både voksne og barn kan kjenne på redsel og avmakt. Hver dag dukker det opp nye spørsmål hos barn og unge, og mange av spørsmålene er det nesten umulig å svare på. Hvordan kan vi voksne da hjelpe elevene?

Vi har samlet en rekke artikler med høy overføringsverdi til den militære og humanitære krisen i Ukraina. Alle artikler foreligger selvsagt i begge målformer og tre lesespor.

Åpne for alle!
OVERFØRINGSVERDI:

Vi kan lære av historien!

Gjennom å utforske ulike konflikter fra historien, vil elevene kunne forstå at krig ofte oppstår av de samme grunnene. Ved å se på prosessene som har skjedd, kan vi enklere se helheten enn når vi står midt i det. Artiklene vil derfor gi et nødvendig grunnlag for å kunne overføre ideene til aktualiteter, som dagens situasjon i Ukraina. På denne måten vil elevene se at det ofte kan være nyttig å ta en kikk på fortiden før man ser på nåtiden.

Åpne for alle!

Hva kan vi stole på?

Du finner artiklene her

Åpne for alle!

Hvordan skape fred?

Du finner artiklene her

Åpne for alle!

Norge under
2. verdenskrig

Vi kan lære mye av å lese om 2. verdenskrig, men ofte begrenser elever seg til å huske årstall og personer – de har mer fokus på hva enn på hvorfor. I våre artikler kan elevene lære mer om hvordan Norge ble dratt med i krigen, og de kan få et raskt overblikk over de viktigste hendelsene gjennom fem krigsår.

📷  Kampen om Narvik (Nordisk film, 2022)

Åpne for alle!