Å lese om å skrive

Artiklene finner du her

Artiklene er åpne for alle!

Lesing med hensikt!

Å kunne lese godt er en viktig forutsetning for læring i alle fag – og på Skolerom er fokuset lesing på fagets premisser. Skolerom har som overordnet mål å bidra til å utvikle både leselyst og leseferdigheter gjennom tilpassede og visuelle tekster. Det gjør at alle elever – uavhengig av leseferdighet – kan lese samme faginnhold og ha samme arbeidsgrunnlag. Dette skaper motivasjon, mestring, inkludering og læring. I vårt rike bibliotek vil lærere i alle fag finne innhold som de kan bruke allerede i morgen! Alle artikler – og alle tre lesespor – finnes naturligvis på både bokmål og nynorsk.

Artiklene finner du her

Artiklene er åpne for alle!

Hva er hensikten?

I Lærerrommet kan lærere bygge fleksible læringsstier basert på artikler og oppgaver. Her ligger også et bibliotek med ferdige oppgaver og læringsstier. For å støtte opplæringen i grunnleggende lesing, har vi også kategorisert oppgavene etter noen gitte kriterier under grunnleggende lesing i læreplanen:

– Finne
– Forberede, utføre og bearbeide
– Reflektere og vurdere
– Tolke og sammenholde

Med dette kan lærere filtrere oppgaver og læringsstier basert på hensikten med lesingen, og de kan således sørge for balansert opplæring i lesingen. ⚖️

Oppgavene og læringsstiene finner du i Lærerrommet.
(Innlogging via Feide)

Ønsker du prøvetilgang – ta kontakt!