Vann: Nøkkelen til liv

Print Friendly version of featured image

Den fargeløse kjemikalieforbindelsen er selve nøkkelen til livet.

Et vannmolekyl består av bare tre atomer – ett oksygen – og to hydrogenatomer. Det er mindre enn et karbondioksidmolekyl, og med tanke på størrelsen burde det egentlig flyte rundt som en gass ved romtemperatur. Men vannmolekylene klarer å holde seg samlet som en væske. Molekylene binder seg til hverandre med det vi kaller hydrogenbindinger.

Kjemien i vannet innebærer at én side av molekylet er positivt ladet og den andre siden er negativt ladet. Når et molekyl kommer i nærheten av et annet, vil ladninger med motsatt fortegn tiltrekkes av hverandre, og de fester seg midlertidig. De danner mange slike hydrogenbindinger som er forholdsvis svake, men fordi det er så mange av dem blir den samlede effekten sterk. Det er disse ladete bindingene som gir vannet mange av de utrolige egenskapene det har. Et av dem er vannets evne til å eksistere i alle tre tilstander – fast form, væske og gass – under den temperaturen og det trykket man kan oppleve på Jorda.