Hvordan bygge et matematisk tankesett?

I matematikken ligger fokuset ofte på å gjøre mange oppgaver og automatisere prosesser. På Skolerom ønsker vi å konsentrere oss om å bygge et matematisk tankesett. Sammen med Kreasjon har vi derfor laget et refleksjonsverktøy som gir deg mange praktiske tips. 🤓 Vi håper det kan gi deg inspirasjon og mulighet for å reflektere over egen praksis. Verktøyet er åpent for alle! 🥳

Til refleksjonsverktøyet

Samtalestartere i matematikk! 

Høyttenking og dialog er viktig for læring i matematikk. 💬💭 Skolerom har derfor laget flere samtalestartere i matte, og disse er åpne for alle! Du finner de første her – og flere artikler vil komme i tiden fremover. Følg med!
Åpne for alle!

Rike og utforskende oppgaver

Ønsker du prøvetilgang – ta kontakt!