Publiseringsplan

Skolerom publiserer nytt og aktuelt innhold ukentlig. Våre artikler og oppgaver dekker et bredt spekter av fag og kompetansemål. Vi vokser raskt, og vil i løpet av skoleåret 2022/2023 dekke mye, mye mer! Under finner du vår publiseringsplan for våre nivåtilpassede artikler for inneværende skoleår. Innen kort tid vil vi også publisere vår ambisiøse plan for oppgaver og læringsstier i hvert fag.

Tabell over publiseringsplan de ulike fagene for Skolerom.