Publiseringsplan

Skolerom publiserer nytt og aktuelt innhold ukentlig. Våre artikler og oppgaver dekker et bredt spekter av fag og kompetansemål. Vi vokser raskt, og vil i løpet av skoleåret 2021/2022 dekke mye, mye mer! Under finner du vår publiseringsplan for våre nivåtilpassede artikler. Innen kort tid vil vi også publisere vår ambisiøse plan for oppgaver og læringsstier i hvert fag.

Tabell over publiseringsplan de ulike fagene for Skolerom.