En lyspære med et tre voksende inni seg.

Bærekraftig utvikling

VG1/VG2

Bærekraftig utvikling er et stort og viktig tema fordi det handler om jordas framtid. Gjennom faget skal elevene vurdere bakgrunn for, konsekvenser av og handlingsalternativer på individuelt, nasjonalt og globalt nivå. Elevene skal se sammenhenger mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i et globalt og bærekraftig perspektiv.

Lyspære med et blad som vokser inni

Miljø

Ta en titt på våre læringsstier om miljøaspektet innen bærekraftig utvikling!

Bærekraftig utvikling

Godværsskyer eller uværsskyer?

I denne stien skal du lære om hva lagring i skyen er, og hvordan det foregår. Du skal utforske fordeler og ulemper ved skylagring og komme med forslag til hvordan du kan få til mer bærekraftig bruk av skyen.

Vindmøllepark iver en grønn eng.

Økt levestandard gir energiutfordringer

Denne læringsstien tar for seg ulike former for energi, både i dag og i fremtiden. Hvilke utfordringer står vi overfor når et land plutselig får en stor middelklasse som har helt andre energibehov enn tidligere?

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.

En lyspære full av mynter.

Økonomi

Ta en titt på våre læringsstier om økonomiaspektet innen bærekraftig utvikling!

Et hav av gamle datamaskiner i form av el-avfall på en søppelplass.

Trenger vi alt vi har?

En kort læringssti som stiller spørsmål ved om vi egentlig trenger alt vi har, og om det er bærekraftig å fortsette slik vi gjør nå.

Kampscene fra frigjøringskrigen i USA

Demokratiets historie

En læringssti om demokratiets historie og hva det betyr for deg og meg.

Ulike typer Ulstein X-bow

Den teknologiske utviklingen i Norge

Denne læringsstien tar for seg noen store teknologiske fremskritt i Norge som har endret måten vi lever på. Hvordan har bedrifter tilpasset seg utviklingen, og hvilke oppfinnelser har vært viktige for utviklingen?

Ung kvinne med hevet knyttneve i gatene under en streik, eller protest.

Fagforeningenes betydning

En læringssti som tar for seg ulike aspekter ved fagforeninger og fagforeningenes betydning.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.

Lyspære med emoji-figurer i plast inni

Sosiale forhold

Ta en titt på våre læringsstier om det sosiale aspektet innen bærekraftig utvikling!

Barn padler kano

Fritidsaktiviteter til alle!

En læringssti som tar for seg sosial ulikhet og utenforskap og drøfter sammenhengen mellom disse.

Tre babydukker i hvert sitt reagensrør på blå bakgrunn

Teknologi og bioteknologi

En læringssti som tar for seg teknologien rundt bioteknologi og hvilke utfordringer og etiske problemstillinger dette kan medføre.

Norsk mann viser en arbeidsinnvandrer fra pakistan hvordan han skal måte en tennplugg.

Norge og innvandring

En læringssti som tar for seg de store endringene i Norge fra å være et jordbrukssamfunn til å bli et teknologisamfunn.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.