VERDENSHAVENE

Vi gjør et dypdykk i jordas mest mangfoldige økosystem og utforsker dets største hemmeligheter.

Havets vitale statistikker er allmennkunnskap: Mer enn 70 prosent av jordas overflate er dekket av vann, og mer enn 95 prosent av vannet på jorda er i havet. Dette vannet danner grunnlaget for alt liv, fra det største rovdyret, til det minste insektet. Men hvor kommer det egentlig fra?

Det er flere teorier om hvor jordas vann stammer fra, samt mange mulige påvirkningsfaktorer.

Den første er at vannet stammer fra jordas indre.

Teorien er at vannet ble dannet på jorda, og at det opprinnelig var bundet til andre typer mineraler.

Vannet jobbet seg så sakte, men sikkert mot jordas overflate som følge av vulkansk aktivitet.

Alle jordas fem hav er tilknyttet hverandre, og vann blir drevet fra et hav til et annet av en serie av havstrømmer. Disse kan deles inn i to hovedtyper: overflate- og dyphavs-strømmer. Overflatestrømmer blir satt i gang av vind og styres av landmasser og Corioliseffekten, et resultat av jordas rotasjon rundt sin egen akse. Denne effekten påvirker også dypere vannmasser og produserer store virvler av vann som sirkulerer rundt store havområder.

Jorda som vi kjenner den i dag, har gjennomgått en omfattende forvandling som følge av tektonisk aktivitet. Jordskorpa flyter på mantelen, et lag av smeltet stein. Jordskorpa er delt inn i flere plater som, takket være konveksjonsstrømmene, er i konstant bevegelse i forhold til hverandre. De enten sprer seg, eller forsvinner under hverandre. I områder hvor platene går fra hverandre, flyter magma opp fra under jordskorpa, magmaen stivner og danner nye lag med stein. Slik vokser noen av havene over­raskende raskt, noen med mer enn 15 centimeter hvert år.