Hvordan begynte det?

Det hele startet på et marked i Kina i desember 2019. To måneder senere var 80 000 personer bekreftet smittet og nesten 3000 personer døde. Alle sammen var fra dette området. Det ble også funnet smitte i mange europeiske land, blant annet Italia, Sverige og Norge.

I dag er over 25 millioner personer i verden smittet. 850 000 mennesker er døde. Mange av de som er smittet, har ingen eller milde symptomer på sykdom. Dette gjelder spesielt unge og barn. Når de ikke merker sykdommen på kroppen, vet de ikke at de må holde seg hjemme. De vet rett og slett ikke at de er smittet. Det er slik viruset kan spre seg så fort.

I linken under finner du tall for antall smittede i Europa:

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Hvor kom smitten fra? 
Viruset startet på et marked der det selges sjømat og levende dyr. Derfor tror virologene at smitten først kom fra dyr. En virolog er en forsker som studerer virus. Mest sannsynlig var det fra slange eller flaggermus, men det vet vi ikke sikkert.

Fisker på bakken

Hva er koronavirus? 
Koronavirus er en stor virusfamilie som kan gi sykdommer som vanlig forkjølelse og influensa. Viruset kan også gi noen alvorlige sykdommer. I 2002–2003 fikk vi et utbrudd av et virus som fikk navnet SARS-CoV, og i Midtøsten har vi et koronavirus som kalles  MERS-viruset.

Koronavirus er zoonotiske. Det betyr at de kan smitte mellom dyr og mennesker. Det er mange forskjellige koronavirus hos dyr, men disse har ikke spredt seg til mennesker. 

Viruset som sprer seg nå, er et nytt virus som ikke har blitt oppdaget hos mennesker før. Siden viruset likner på SARS-CoV, kalles det SARS-CoV-2. Sykdommen du kan få etter smitte, kalles covid-19. 

Down arrow

1 / 3

Down arrow

Likner på SARS 
SARS Cov som spredte seg i 2002-2003, var også et koronavirus. Forkortelsen SARS kommer fra engelsk og betyr alvorlig akutte luftveisproblemer.

Vi har lært masse fra dette viruset. Viruset fester seg til luftveiene, ofte nede ved lungene, og derfor kan man få lungebetennelse. Kroppen jobber med å lage antistoffer mot et protein i viruset. Antistoffer er stoffer kroppen lager for å bekjempe ting som kan skade oss. Dette antistoffet hindrer koronaviruset fra å feste seg. Når det ikke får festet seg, får det heller ikke spredt seg i kroppen.

Vi klarte å stoppe SARS i 2003, spesielt fordi det ikke smittet i inkubasjonstiden. Inkubasjonstiden er tiden fra du blir smittet, til du får symptomer på sykdom.  

Down arrow

1 / 3

Down arrow
Sars

Hvordan blir vi smittet? 
Vi vet ennå ikke alt om hvor lett dette viruset smitter. Det vi vet, er at viruset ikke smitter gjennom mat og drikke, men fra person til person, og hvis vi tar på flater som har viruset på seg. Vi vet ikke om det smitter fra dyr enda.

Ifølge Verdens helseorganisasjon tar det mellom 1 og 14 dager fra du blir smittet til du oppdager symptomer på sykdom.

 

Bør vi bruke munnbind?               

I Norge trenger du ikke å bruke munnbind over alt. Når du bruker munnbind, berører du ansiktet ofte, og da er det større sjanse for å bli smittet.  Derfor er det bare påbudt med munnbind på fly. Det er også anbefalt at du bruker munnbind hvis du tar buss eller tog samtidig som mange andre. Da er det vanskelig å holde 1 meters avstand til andre.

Det vi vet, er at du kan smitte selv om du ikke har symptomer på sykdom, selv om det er de som er tydelig syke som smitter mest. Leger, forskere og de som bestemmer lærer om sykdommen fra rapporter som helseorganisasjonene lager, samtidig som sykdommen sprer seg over hele verden.

Hold 1 meter avstand 
Hvis vi holder 1 meter avstand til hverandre, kan vi stoppe 80 prosent av smitten. Derfor er det viktig at vi alle husker på dette. Vi må ta ansvar på bussen, på gaten, i butikken og på skolen.

Down arrow

1 / 3

Down arrow

Hvor syk blir man av covid-19?

Det varierer veldig hvor syk man blir av covid-19. De fleste som blir smittet, får bare milde symptomer med feber og hoste. Noen har fått diaré og magevondt, andre har fått lungebetennelse. Det er bare noen få mennesker som blir veldig syke og må få hjelp til å puste.

De fleste er syke en ukes tid. De som blir alvorlig syke og får andre sykdommer som lungebetennelse i tillegg, kan være syke i flere uker. Det er større sjanse for at dette skjer hvis man er gammel eller syk fra før. Da er man i risikogruppen. Folk med hjerte- og lungesyke er i risikogruppen, siden viruset angriper luftveiene.

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Hvor farlig er korona? 
Vi har hatt flere koronaepidemier tidligere. En epidemi er når en sykdom sprer seg raskt til mange mennesker over kort tid. Epidemiene vi har hatt før, har vært mye farligere enn dette. SARS-viruset i 2003 hadde 10 prosent dødelighet. MERS-viruset i Midtøsten hadde med en dødelighet på 35 prosent.

Covid-19 har en mye lavere dødelighet enn SARS og MERS. Ifølge Folkehelseinstituttet ligger den på mellom 0,5 og 1 prosent. Dette kommer an på alder og om du er i risikogruppen. Til sammenlikning har vanlig sesonginfluensa en dødelighet på ca. 0,1 prosent.

Hva er forskjellen på epidemi og pandemi?
Covid-19 har utviklet seg til en pandemi. En pandemi er en epidemi som har spredt seg over hele verden.

 

Kan barn få covid-19?
Til nå er det bare noen få barn som har fått påvist covid-19. Det kan være mange grunner til dette. Det kan se ut som at barn får så milde symptomer at smitten ikke oppdages. Det kan også være fordi barn ikke blir like lett smittet.

Dette er vanskelig å vite med sikkerhet, fordi de aller fleste land stengte skoler og barnehager våren 2020. Det var da smittespredningen var størst. Det vi vet, er at svært få barn har blitt smittet ved tidligere epidemier med andre koronavirus.  

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Hva skal man gjøre hvis man blir smittet?

Hvis man har fått koronavirus, skal man tenke på to ting:  

  1. Ikke smitte andre. 
  2. Ta det med ro så kroppen kan fikse seg selv.  

Begge deler gjør man best ved å holde seg hjemme. Man skal ta kontakt med lege via telefon, slik at man ikke smitter andre på legekontoret. 

Det beste man kan gjøre, er å hoste i albuekroken og vaske hendene ofte i såpe og vann. Når du har blitt frisk igjen, er du mest sannsynlig immun mot dette viruset. Kroppen din har da blitt enda flinkere til å kjempe mot liknende virus.

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Film fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet jobber for å gi oss sikker informasjon om sykdomsutbrudd og alvorlighet. De har laget denne filmen som oppsummerer det hele:

Kilder:

  • Langård, Sverre; Braut, Geir Sverre: Epidemi  i  Store medisinske leksikon  på snl.no.
    Hentet  
    25. august 2020  fra https://sml.snl.no/epidemi