Hvordan begynte det?

Det hele startet på et desembermarked i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i 2019. To måneder senere var 80 000 personer bekreftet smittet og nesten 3000 personer døde fra dette området. Det ble oppdaget smitte i mange europeiske land, blant annet Italia, Sverige og Norge. I dag er over 25 millioner personer i verden bekreftet smittet og flere enn 850 000 er døde. Mange av de som er smittet har ingen eller milde symptomer på sykdom. Dette gjelder særlig unge voksne og barn. Det er nettopp det som gjør at dette koronaviruset sprer seg så fort; folk vet ikke at de er smittebærere.

Du finner oppdaterte smittetall fra Europa i boksen nedenfor:

Hvor kom smittekilden fra?
Viruset startet på et matmarked der det selges sjømat og levende dyr, og derfor tror virologene at smitten opprinnelig kom fra dyr. Mest sannsynlig slange eller flaggermus, men det vet vi ikke sikkert.

Fisker på bakken

Hva er koronavirus?
Koronavirus er en stor virusfamilie som fører til sykdommer som vanlig forkjølelse, vanlig influensa og alvorlige sykdommer som SARS-CoV-utbruddet i 2002–2003 eller det farlige MERS-utbruddet som vi fremdeles har i Midtøsten. Koronavirusene er zoonotiske. Det betyr at de kan smitte mellom dyr og mennesker. Det er mange forskjellige koronavirus hos dyr som ikke blir overført til mennesker.

Det viruset som sprer seg nå, er et nytt virus som ikke er oppdaget hos mennesker før. Siden det likner SARS-CoV, kalles det SARS-CoV-2, og det fører til sykdommen covid-19.

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Likner på SARS
I 2002–2003 hadde vi et utbrudd av et liknende virus som ble kalt SARS-CoV. SARS står for Serious Acute Respiratory Syndrome, altså alvorlig akutte luftveisproblemer.

Fra dette viruset har vi lært masse. Viruset binder seg til reseptorer i luftveiene, særlig i nedre luftveier, altså nær lungene. Det er derfor man kan få lungebetennelse. Kroppen lager antistoffer mot S-proteinet i overflaten til SARS-viruset. Dette nøytraliserer viruset slik at det ikke klarer å binde seg til celler i kroppen, og da får ikke viruset replikert seg.

Vi klarte å stanse SARS i 2003, særlig fordi det ikke smittet i inkubasjonstiden, og da fikk vi isolert smittebærerne før de rakk å smitte så mange.

Down arrow

1 / 3

Down arrow
Sars

Hvor smittsomt er det?
Vi vet ikke hvor smittsomt dette viruset er ennå, men ifølge WHO har viruset en latenstid og inkubasjonstid på mellom 1 og 14 dager, gjennomsnittlig 5–6 dager. Det kan altså ta opptil to uker fra du blir smittet til du oppdager feber eller andre symptomer. Det anbefales foreløpig ikke å bruke munnbind for å unngå å bli smittet i Norge, bortsett fra på flyreiser og hvis du reiser kollektivt i rushtiden. I slike og andre situasjoner hvor det er vanskelig å holde en meters avstand, bør du bruke munnbind. I mange land i Europa er det påbudt med munnbind innendørs.

Når du bruker munnbind, tar du deg oftere til ansiktet og da øker du risikoen for å bli smittet. Derfor er det viktigste å vaske hendene ofte og holde avstand til andre. Viruset smitter ikke gjennom mat og drikke, men fra person til person. Vi vet ikke om det smitter fra dyr enda.

De som har fått koronaviruset derimot, bør bruke munnbind slik at de ikke smitter andre. Du er kanskje smittsom i to uker, vi vet ikke ennå. Det vi vet, er at du kan smitte selv om du ikke har symptomer på sykdom, men de som er tydelig syke smitter mest. Leger, forskere og beslutningstakere lærer om sykdommen fra rapporter som helseorganisasjonene lager, samtidig som sykdommen sprer seg over hele verden.

Hold 1 meter avstand
1 meter avstand vil kunne forhindre 80 prosent av smitten. Derfor er det viktig at vi alle husker på dette og tar ansvar på bussen, på gaten, i butikken og på skolen.

Down arrow

1 / 3

Down arrow

Hvor syk blir man av korona?

De fleste som blir smittet, får bare milde influensasymptomer med feber og hoste. Det er også rapportert om diare og magevondt. Andre kan få lungebetennelse, og noen få blir veldig syke og må ligge i respirator. De fleste er syke en ukes tid, men hvis du får komplikasjoner som lungebetennelse, kan du være syk i flere uker. Dette skjer mest sannsynlig for folk som er gamle eller syke fra før. Hjerte- og lungesyke er for eksempel i faresonen, siden viruset angriper luftveiene.

Hvor farlig er korona?
De korona-epidemiene vi har hatt før, har vært mye farligere enn dette. SARS-viruset i 2003 hadde 10 prosent dødelighet og i 2012 ble MERS-viruset oppdaget i Midtøsten. Dette hadde en dødelighet på 35 prosent. Ifølge Folkehelseinstituttet har det nye koronaviruset en gjennomsnittlig dødelighet på mellom 1:100 og 1:200, altså mellom 0,5 og 1 prosent, men det er store aldersforskjeller. Til sammenlikning har det vi kaller sesonginfluensa, altså influensa som kommer hver vinter, en dødelighet på 1:1000.

Korona hos barn og unge
Andel barn som er rapportert med påvist infeksjon, har så langt vært lav. Det kan være mange grunner til dette. Det er en pågående diskusjon blant forskere og beslutningstakere om hvordan barn og unge smitter andre. Det kan tyde på at barn får så milde symptomer at smitten ikke oppdages, men det kan også skyldes at barn blir smittet i mindre grad.

Dette er vanskelig å vite siden de aller fleste land stengte skoler og barnehager da utbruddet var på sitt verste våren 2020. Det vi vet, er at ved tidligere utbrudd med andre koronavirus (MERS og SARS), har infeksjon vært sjelden rapportert blant barn.

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Omfang
I en stor rapport om de som er smittet i Kina, har de funnet at 5 prosent ble kritisk syke, 14 prosent ble alvorlig syke. Når vi ser at så mange er blitt syke i Kina, så må vi huske på at det er i tett befolkede byer med masse mennesker på samme sted. I begynnelsen av utbruddet ble mange smittet på sykehusene og mange av de smittede jobbet på sykehusene. De visste ikke om sykdommen og hvorfor så mange fikk lungebetennelse de første ukene. Vi vet heller ikke hvor mange det er som har hatt sykdommen i mild grad og derfor ikke har vært hos lege og ikke er telt med i statistikken.

Hva skal man gjøre hvis man blir smittet?

Hvis man har fått koronavirus, skal man tenke på to ting: Ikke smitte andre og ta det med ro så kroppen kan fikse opp. Begge deler gjør man best ved å holde seg hjemme. Man skal ta kontakt med lege via telefon, slik at man ikke smitter andre på venteværelset på legekontoret.

Det beste man kan gjøre er å hoste i albuekroken og vaske hendene ofte i såpe og vann. Det som er bra, er at når du har blitt frisk igjen, er du mest sannsynlig immun mot dette viruset, og kroppen din har blitt enda flinkere til å kjempe mot liknende virus.

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Film fra WHO

WHO (Verdens helseorganisasjon) arbeider for å gi oss sikre data og informasjon om sykdomsutbrudd og alvorlighet. De har laget denne engelske filmen som oppsummerer det hele:

Kilder: