Regnskogen

Med sitt overveldende rike dyreliv, er jordas regnskoger helt unike. Regnskoger finnes på alle jordas kontinenter, bortsett fra Antarktis. Regnskogen får opp mot 2000 millimeter regn hvert år, og er svært viktig for jordas helse. Regnskogen kalles derfor «jordas lunger».

Flere typer regnskog 

Det finnes flere typer regnskog. Tropisk regnskog finnes i tropene, nær ekvator. Ekvator er en slags tenkt sirkel rundt jorda, som deler jorda i to på midten. Der er det varmt og fuktig året rundt. Subtropisk regnskog finner du nord og sør for dette beltet, der det fremdeles er varmt, men noe tørrere.

Temperert regnskog finnes et stykke fra tropene, ofte ved kysten. Der er det høy luftfuktighet, varmt om sommeren og kaldt om vinteren. Begge typene regnskog er veldig fuktige steder med mye sollys og varme.

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Hvor vokser regnskogene? 

De største tropiske regnskogene finner man i Sør-Amerika (Amazonas), i Sentral-Afrika og i Sørøst-Asia (på øya Ny-Guinea). Temperert regnskog finner man i Nord-Amerika, Chile, New Zealand, Tasmania, Taiwan, Japan og i Trøndelag i Norge.

Regnskog i Norge

Vi har altså regnskog i Norge også. Denne finnes blant annet i kystnære skogsområder i Rogaland, Trøndelag og Nordland. I disse områdene har vi ikke tropevarme, men jevn tilgang på fuktighet. Det betyr at det kommer minst 1200 millimeter nedbør i året, og at minst 200 dager av året har nedbør. Norsk regnskog består av gran, og har spesielt mange ulike lavsorter som gjør disse områdene helt unike.

Lagene i regnskogen

Regnskogforskere deler skogen i flere lag eller sjikt. Hvert lag har forskjellig temperatur og fuktighet, får ulik mengde sollys og har helt forskjellige planter og dyr.

Toppsjiktet

Høyde: 70–80 meter. Det øverste sjiktet i en hvilken som helst regnskog heter toppsjiktet. Det består av spredte, store (70-80 meter høye) trær som strekker seg langt over kronesjiktet. Disse skogskjempene kan man kjenne igjen på de paraplyliknende tretoppene, som er formet slik at de kan fange opp masse lys.

Trærne har supertykke stammer som holder trærne oppreist, selv om sterk vind tar tak i den sårbare, øvre delen av treet. Her lever mange fuglearter, insekter og pattedyr – for eksempel ørner, aper og sommerfugler. Siden dette sjiktet ligger så høyt oppe og er utsatt for både sol og sterk vind, finner vi bare en liten del av regnskogens arter i toppsjiktet.

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Kronesjiktet 

Høyde: 35–40 meter. Kronesjiktet er et av de sjiktene i regnskogen hvor vi finner størst biologisk mangfold. Biologisk mangfold betyr at det er mange og forskjellige, levende organismer som bor der. Halvparten av alle plantearter på jorda finnes her.

Dyrelivet i kronesjiktet er ganske likt dyrelivet i toppsjiktet, men på grunn av de mer skyggefulle, fuktige omgivelsene hvor temperaturen er jevnere enn lenger opp, er mangfoldet her mye større. Hovedsakelig består kronesjiktet av et tettvokst system av slyngplanter og greiner. Her søker dyrene ly for solstrålene. Dyr som lever i kronesjiktet, er dovendyr, papegøyer og tukaner.

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Underskogsjiktet

Høyde: 0,5–35 meter. Rett under kronesjiktet og over skogbunnen ligger underskogsjiktet: en mørk, tett, fuktig labyrint av busker, slyngplanter og trær med store blader. I dette sjiktet bor dyr som slanger, jaguarer og firfisler, så her er det ganske farlig å være. Det er en hard kamp for tilværelsen.

På grunn av kronesjiktet som ligger lenger opp, trenger svært lite lys igjennom og ned til underskogsjiktet. Derfor må mange av plantene og trærne utvikle store blader, slik at de kan utnytte det lille lyset maksimalt. Mangfoldet av insekter er rikt her, og bladskjærermaur, edderkopper, mygg og møll er vanlige syn.

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Skogbunnen 

Høyde: 0–0,5 meter. Det laveste sjiktet i regnskogene er skogbunnen, et sjikt helt nede ved bakken der jordkvaliteten er svært dårlig på grunn av den nesten totale mangelen på sollys. Likevel er dette laget rikt på mose, sopp, mikroorganismer og insekter som termitter og meitemark.

Halvparten av alle dyrearter bor her …

Forskerne vet at det finnes tusenvis av arter vi ennå ikke har oppdaget. Insekter er den største dyregruppa i regnskogen. Dyrene konkurrerer om mat og ly, og mange arter er truet eller allerede utdødd.

Pattedyr

Det er mange ulike pattedyr som liker seg i den varme, fuktige vegetasjonen eller i de kjølige elvene i regnskogen. Her bor det alt fra små trespissmus og villsvin til enorme neshorn og elefanter. Det finnes også aper og lemurer. De er noen av de smarteste dyrene på kloden. Noen regnskogsdyr er sjenerte og hemmelighetsfulle. Andre regnskogsdyr, som tiger og puma, er skumle rovdyr.

Visste du at … 

… seks regnskogpattedyr, blant annet brillebjørn og flere lemurer, kan dø ut i løpet av 5–10 år?

… kapusineraper har et spesielt forhold til blomstrende trær? Når apen slikker i seg nektar fra blomsten, får den pollen i ansiktet. Så tar den med seg pollenet til neste blomst den besøker, og bestøver den.

… et 10 kvadratkilometer stort område med regnskog huser 150 ulike arter pattedyr?

… den rosa amazonasdelfinen har en bøyelig hals som gjør at den kan snu på hodet for å finne fram i de oversvømte skogslettene?

… jaguaren lever og jakter alene, unntatt i paringstiden? Den jakter mest på bakken, men klatrer også opp i trær for å se etter byttedyr. Den kan bite helt inn til beinet. Navnet betyr «den som dreper med ett sprang».

Down arrow

1 / 5

Down arrow

Fugleliv

Regnskogen huser flere fuglearter enn noe annet sted på jorda. Tusenvis av fugler skriker og flakser rundt i tretaket. Her finner man blant annet fargerike papegøyer, hornfugler og tukaner. Det finnes også rovfugler som ørner, våker og gribber. Noen fuglearter trekker til regnskogen om vinteren og reiser tilbake til kjøligere strøk om våren og sommeren.

Visste du at  

… araer samles i flokker på leireklippene i Amazonas? De spiser leiren fordi den inneholder stoffer som bryter ned giften i frøene som de også spiser.

… en kolibri må spise halvparten av sin egen kroppsvekt hver dag? Den spiser blomsternektar.

 det finnes 1500 fuglearter i Amazonas? 

Down arrow

1 / 3

Down arrow

Småkryp

De fleste av dyrene i regnskogen er virvelløse dyr. Virvelløse dyr mangler ryggrad. Eksempler på disse er insekter (som sommerfugler, maur og biller), edderkoppdyr (som edderkopper, tusenbein og skorpioner), snegler og mark. Man tror at det finnes 2,5 millioner insektarter i regnskogen. Noen er svære, som neshornbillen, mens andre er så små at de nesten er usynlige.

Visste du at …

 fire kvadratkilometer med regnskog kan huse over 50  000 insektarter?

 fugleedderkoppen biter med 2,5 centimeter lange giftklør? I tillegg skyter den ut irriterende hår for å skremme vekk fiender. 

 bladskjærermaur klatrer opp 30 meter høye trær og bærer 50 ganger sin egen vekt til bolet?

Down arrow

1 / 3

Down arrow

Planter i regnskogen

Mange av naturmedisinene vi bruker, vokser i regnskogen – verdens største apotek. Mengden stoffer som finnes i plantene i regnskogene, er meget stor. Kakaotreet gir oss mye mer enn kakaobønner som vi lager sjokolade av. Det er en medisinplante som produserer mer enn 150 stoffer i blader, frukt, frø og bark. Disse stoffene har vært brukt til å behandle sykdommer med.

Visste du at …

 mer enn to tredjedeler av verdens plantearter vokser i tropisk regnskog?

… kannebærere er tropiske, kjøttetende planter som får næring fra dyr? Insekter og små pattedyr lokkes inn av fargen, nektaren og lukten av disse plantene. Hvis de faller oppi, greier de aldri å klatre ut igjen på de glatte veggene. De drukner i syre, som forvandler dem til en næringsrik kjøttsuppe.

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Avlinger i regnskogen

Tenk om det ikke fantes sjokolade, kaffe, ris eller sukker. Vi kan takke regnskogen for ting vi spiser eller kler på oss hver dag. Møblene hjemme hos deg kan være laget av treverk fra bærekraftige plantasjer, det vil si plantasjer som ikke ødelegger regnskogen, og skosålene dine er laget av lateks fra gummitrær. Enda viktigere er medisiner som utvinnes fra regnskogplanter. Dette legger et stort press på regnskogen. Det er viktig at vi tar vare på regnskogen som gir oss alle disse gavene.

Visste du at  

… ananasen stammer fra Brasil, og planten kan bli 30 år gammel? Den gir oss A-vitamin og bedre fordøyelse. Bladfibrene brukes til å lage tau og fiskesnøre.

… rotting brukes ofte til møbler og kommer fra en palme som vokser i tropiske strøk i Afrika, Australia og Asia. Forskere eksperimenterer med å bruke rotting som kunstig bein.

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Skoger i fare

Hvert minutt forsvinner flere fotballbaner med regnskog for at vi skal få billige møbler og palmeolje og spise billig oksekjøtt.

Avskoging

Avskoging har alvorlige konsekvenser for jorda, og både lokalt og globalt klima forandres voldsomt. Oversvømmelser blir stadig mer vanlig, og tusenvis av dyre- og plantearter dør ut. Det er mange årsaker til disse ødeleggelsene, men tømmerhogst og kvegdrift er de viktigste.

Tømmerhogst er den systematiske hoggingen av trær som brukes for å skaffe mahogny, teak, sedertre, merbau og andre verdifulle tresorter. Disse bruker vi for å lage møbler, båter og fine terrassegulv. Miljøvernere har regnet ut at 75 prosent av verdens regnskoger er utryddet eller ødelagt av tømmerhogst.

Kvegdriften spiser seg også innover i regnskogene, og områdene som er utsatt for flom blir stadig større. Årsaken til dette er at når bøndene hogger ned trær for å skaffe beiteområder til dyrene sine, fjerner de samtidig den svampeffekten regnskogen sørger for. I stedet for å trekke til seg den store mengden regn og ganske enkelt fordele den, blir de nyhogde områdene oversvømt, før vannet renner ned i nærliggende elver, som følgelig går over sine bredder.

Det stadig synkende antallet trær har innflytelse på både det lokale og det globale klimaet. Hver gang en del av regnskogen går tapt, vil områdets produksjon av oksygen gjennom fotosyntese bli mindre. Fotosyntese betyr at plantene produserer sin egen næring ved hjelp av sollys, vann og karbondioksid. Plantenes opptak av drivhusgasser blir også mindre, akkurat som overskuddslageret av karbon som produseres under regnskogen. Karbon er en viktig energikilde som bidrar til jordas fremtidige velferd.

Down arrow

1 / 5

Down arrow

Visste du at …

… omtrent 17 prosent av regnskogen i Amazonas er blitt borte de siste 50 årene? Det meste av området som er ryddet, brukes til kvegdrift.

… Amazonas-regnskogen produserer 20 prosent av verdens oksygen?

… en gang var det 15 millioner kvadratkilometer tropisk regnskog i verden? På grunn av avskoging er det nå bare 6  millioner kvadratkilometer igjen.

Down arrow

1 / 3

Down arrow

Kilder

  • Junior vitenskap (2018)
    Orage Forlag AS
  • Hjermann, Dag Øysteintemperert regnskog i Store norske leksikon på snl.no.
    Hentet 21. august 2020 fra https://snl.no/temperert_regnskog