Äärimmäiset sääilmiöt

Äärimmäiset sääilmiöt poikkeavat normaalista ja ovat ankarampia sääolosuhteita. Miten äärimmäiset sääilmiöt syntyvät ja liittyvätkö ne ilmastonmuutokseen?

Accessibility icon Äärimmäiset sääilmiöt

Äärimmäiset sääilmiöt

Äärimmäiset sääilmiöt poikkeavat tavanomaisesta säästä: odottamattomat raekuurot, vakavat tulvat ja vaaralliset helleaallot. Useimmat tutkijat uskovat, että äärimmäisten sääolojen lisääntyminen johtuu maapallon ilmaston lämpenemisestä. Kun maapallon lämpötila nousee, tuhoisamman ja rajumman sään riski myös kasvaa.

Lyn over byen St. George
Lyn over byen St. George

Erilaiset äärimmäiset sääolot

Pölymyrskyt

Pölymyrskyjä esiintyy kuivilla alueilla, joilla voimakas tuuli voi helposti sekoittaa irtomaata. Tuuli pyyhkäisee mukaansa pieniä hiukkasia, kuten silttiä, savea ja pölyä. Nämä yhdessä muodostavat suuren, tiheän pölypilven.

Tällöin huono näkyvyys voi tehdä autolla ajamisen mahdottomaksi. Pölymyrskyt voivat kestää vain muutaman minuutin, mutta ne voivat johtaa vakaviin auto-onnettomuuksiin.

Sandstorm
Sandstorm
Metsäpalot

Kun kuiva kausi tai helleaalto kuivattavat kasveja ja puita, voi syntyä nopeasti leviäviä metsäpaloja. Metsäpaloja voi esiintyä kaikilla mantereilla Etelämannerta lukuun ottamatta.

Skogbrann, Colorado
Skogbrann, Colorado
Äkkitulvat

Äkkitulvia esiintyy, kun alava maasto tulvii nopeasti. Syy tulvimiseen voi olla rankkasade tai lumen sulaminen.

Useimmat tulvat syntyvät, kun äärimmäiset sateet saavat joet tulvimaan. Niitä voi esiintyä myös kevättulvien aikaan tai kun suuret aallot iskevät maihin.

Oversvømmelse, Pacific Junction, Iowa
Oversvømmelse, Pacific Junction, Iowa
Raesateet

Rakeet muodostuvat ukkospilvissä ja ne ovat yleensä herneen kokoisia, mutta voivat olla jopa golfpallon kokoisia. Raekuurot voivat tuhota satoa, rikkoa ikkunoita ja vahingoittaa jopa ihmisiä.

Miten jättimäiset rakeet muodostuvat?

Miten salama syntyy

Jos maanpinnalla on hyvin kuumaa, lämmennyt ja kostea ilma nousee ylös. Kun se saavuttaa korkeammat ilmakerrokset, se jäähtyy ja muodostaa jääkiteitä.

Jääkiteet alkavat pudota alaspäin nousevan kuuman ja kostean ilman läpi, jolloin syntyy staattista sähköä.

Pilven huipulle muodostuu positiivinen sähköinen varaus ja alapuolelle negatiivinen. Samaan aikaan maassa on positiivinen varaus.

Salama syntyy, kun negatiivisten ja positiivisten varausten välinen jännite kasvaa niin suureksi, että niiden välille syntyy kipinä.

Salaman ja ukkosen aiheuttajia eivät ole vain pilvet. Myös hiekkamyrskyt, tulivuorenpurkaukset ja metsäpalot voivat luoda ilmakehään staattista sähköä, joka voi synnyttää salaman.

Missä on suurin riski saada salamanisku?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Helleaallot

Helleaalto on epätavallisen kuuma sääjakso. Helleaaltoja syntyy, kun ilmanpaine on korkea, jolloin ilmakehän yläosista tuleva ilma laskee alaspäin ja kiertyy ulos.

Kun ilma laskee alas, se tiivistyy ja lämpötila nousee. Samaan aikaan ulospäin suuntautuva virtaus vaikeuttaa muiden säärintamien pääsyä alueelle. Siksi helleaalto voi kestää jopa viikkoja.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Global oppvarming konsept
Global oppvarming konsept
Kuivuus

Kun vettä haihtuu ilmaan enemmän kuin sataa alas, puhutaan kuivuudesta. Maaperä kuivuu, pohjaveden taso laskee ja sadetta ei esiinny.

Kuivuus voi tuhota satoja ja vaikeuttaa maataloudesta, kalastuksesta tai karjankasvatuksesta riippuvaisten ihmisten elämää.

Ørken
Ørken

Ilmastonmuutos

YK:n mukaan on hyvin todennäköistä, että lämpimien päivien ja öiden määrä on lisääntynyt maailmanlaajuisesti vuodesta 1950 lähtien.

Samalla ajanjaksolla tarkasteltuna kylmien päivien ja öiden määrä on vähentynyt.

YK:n mukaan vuodesta 1950 lähtien helleaallot, äärimmäiset sateet ja tulvat ovat yleistyneet yli puolella niistä maa-alueista, joista on olemassa mittaustuloksia.

Jotta sään ääri-ilmiöitä voidaan ennustaa luotettavasti, tarvitaan hyvä ja kattava säänmittausasemien verkosto eri puolilla maailmaa.

Monissa paikoissa ei ole tällaisia mittausasemia, joten voimme puhua vain niistä alueista, joista meillä on hyvin tietoa. Koska sään ääri-ilmiöt ovat usein erittäin paikallisia, on vaikea tehdä yleistyksiä suuremmassa mittakaavassa.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ekstrem vær
Ekstrem vær

Lähteet

 • Ekstremvær (2015)
  Orage Forlag
   AS
 • Vår fantastiske planet (2017)
  Orage Forlag AS

Kuva- ja video-oikeudet:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. iStock