Norsk for videregående skole

Velkommen til norsk for videregående

Norskfaget har en viktig rolle i å forstå kultur, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Her får elevene tilgang til ulike kulturelle tekster, sjangre og språklig mangfold, og de skal lære å tenke, kommunisere og lære gjennom språket. Faget Norsk skal bidra til å ruste elevene for deltakelse i demokratiske prosesser og forberede dem på kravene som venter dem i framtiden. Intet mindre!

Vi har delt delt inn norskfaget i ulike områder. Til hvert område finner du aktuelle artikler og læringsstier som kan bidra til en engasjerende og aktuell undervisning!