Hva er Skolerom?

Skolerom er et digitalt læremiddel med multimodale tekster i tre lesespor og varierte undervisningsopplegg som fremmer utforskning, refleksjon og aktivitet – både med og uten skjerm.

Skoleroms artikler skrives i tre lesespor for alle elever fra grunnskole til VGS. Vårt mål er at elevene skal få det samme kunnskapsgrunnlaget uavhengig av leseferdighet. Faginnholdet er det samme, men språket, begrepsforklaringer og detaljnivå er nivådelt. Siden alle elevene får den samme informasjonen, kan de bearbeide fagstoffet i fellesskap gjennom samarbeid og andre aktiviteter.

Gjør klasserommet mer levende med Skolerom!

Vårt læringsinnhold er skreddersydd til å møte dagens krav, samtidig som de inkluderer en rekke varierte læringsmetoder som kan utføres både med og uten PC. Våre oppgaver og læringsstier er laget for å vekke nysgjerrighet og oppmuntre til aktiv deltagelse blant elevene – enten det dreier seg om refleksjon, diskusjon, undring, eller utforskning av nærmiljøet. Vi har aktivitetene som vil inspirere og engasjere!

God oversikt og støtte

For å støtte deg som lærer har vi omfattende veiledninger til alle oppgaver og undervisningsopplegg. Disse veiledningene er utviklet for å gjøre det enklere for deg å integrere våre ressurser i din undervisning og tilpasse dem til dine elevers behov.

Skolerom sine produkter

Vårt mål er at elevene skal få det samme kunnskapsgrunnlaget uavhengig av leseferdighet. Faginnholdet er det samme, men språket, begrepsforklaringer og detaljnivå er nivådelt. Siden alle elevene får den samme informasjonen, kan de bearbeide fagstoffet i fellesskap gjennom samarbeid og aktiviteter.

Lærerrommet

 • Oversikt over elevenes arbeid
 • Tildel lesenivå for dine elever
 • Vurder elevenes arbeid
 • Del innhold med dine elever
 • Se aktuelt innhold
 • Finn innhold til din undervisning
 • Pedagogiske tips

Logg inn med Feide

Læringsstier

 • Fiks ferdige undervisningsopplegg
 • Tilpass innhold til din undervisning
 • Støttende lærerveiledninger
 • Variert og innholdsrikt
 • Stor oppgavebank
 • Samarbeid og indivuelt arbeid
 • Bygg egne læringsstier

Skoleartikler

 • Over 500 fagartikler
 • 3 lesespor
 • Bokmål og nynorsk
 • Engelsk
 • Finsk og kvensk
 • Barnetrinn, ungdomstrinn og VGS
 • Universelt utformet
 • Multimodalt og inspirerende!
 • Søkbart bibliotek

Utskriftsmatriell

 • Skriverammer
 • Tenkebokser med samtalestartere og tankeeksperimenter
 • Aktiviteter og oppgaver med og uten skjerm
 • Utforsk, skap og reflekter
 • Motta utstkriftsmateriell på e-post – abonner på nyhetsbrev