Skole

Bob Dylan – The Times they are a-Changin'

Bob Dylan ♬

Kvinnedag tog i Washington DC i 2018

Feminismens fanesaker

Kvinnedag tog for markering av 8. mars i Oslo 2018

Kvinnedagen – hvorfor det?

Skog i fare

Planter i regnskogen

Dyr i regnskogen

Hva er en regnskog?

En person som sjekker nyhetssider på mobil og PC

Hvordan være kildekritisk?

Musikk kan forandre verden

Bilde av et gammelt manuskript

Norskens historie – fra runer til emojier

Psykt deg – Kvisekrise

Psykt deg – Kvisekrise!

Fremhevet bilde for artikkelen Vilde på scenen. Vilde er nervøs og synger med Vasili.

Hjernelæring – Vilde på scenen

Hjernen i aktivitet mens man kysser

Kjemien bak kjærlighet

Samenes joik

Samer i moderne tid

Hjernelæring

Velkommen til hjernen!

Bilde fra 1800-tallet av samer i Norge

Samene – et urfolk

En person som holder et hjerte i hendene

Hva er kjærlighet?

Portrett bilde av Marie Curie

Marie Curie

Psykt deg – Krangling

Psykt deg – Krangling