Undring med Tenkeboksene til Skolerom!

I Skolerom ønsker vi å skape engasjement, motivasjon og rom for undring i klasserommet. Som et ledd i dette arbeidet har vi produsert det vi kaller Tenkebokser.

Tenkeboksene er samlinger med tankeeksperimenter og samtalestartere innenfor et tverrfaglig tema. Hensikten er å oppfordre til å kombinere digitale og analoge metoder i undervisningen. Kunnskapsgrunnlaget finner du i våre nivåtilpassede skoleartikler!

Våre tenkebokser finnes i et begrenset opplag. Vi tar med oss tenkebokser på messer, konferanser og skolebesøk. Møt oss og få ditt eksemplar!

Prøv 10 av kortene fra Tenkeboksene

Under kan du laste ned en demo med 10 kort fra de 4 Tenkeboksene!


Undring med Tenkeboksen 🐝

1.-klassinger ved Knappskog skule har reflektert sammen over noen av spørsmålene i Tenkeboksen. Se videoen til høyre og lytt til deres refleksjoner.Abonner på tips til din undervisning!

–––––

Vi tilbyr Skolerom til alle våre elever, fordi vi ser at dette er en motiverende læringsressurs!

Materiellet oppleves som relevant, aktuelt og engasjerende. Samarbeidet med Skolerom er inspirerende, særlig fordi de er nytenkende og oppdaterte. Verktøyet tilbyr god støtte til lærerne, slik at de kan bruke de autentiske tekstene i undervisning, og gjennom nyttige funksjoner tilrettelegge for at elevene kan oppleve motivasjon og mestring. Ikke minst setter vi pris på de fleksible læringsstiene, som gir lærerne mulighet til å tilpasse og variere sin undervisning!

Marie Olafsen, skolefaglig IKT-rådgiver, Asker kommune