Undring med Tenkeboksene til Skolerom!

I Skolerom ønsker vi å skape engasjement, motivasjon og rom for undring i klasserommet. Som et ledd i dette arbeidet har vi produsert det vi kaller Tenkebokser.

Tenkeboksene er samlinger med tankeeksperimenter og samtalestartere innenfor et tverrfaglig tema. Hensikten er å oppfordre til å kombinere digitale og analoge metoder i undervisningen. Kunnskapsgrunnlaget finner du i våre nivåtilpassede skoleartikler!

Prøv 10 av kortene fra Tenkeboksene

Under kan du laste ned en demo med 10 kort fra de 3 Tenkeboksene!


Undring med Tenkeboksen 🐝

1.-klassinger ved Knappskog skule har reflektert sammen over noen av spørsmålene i Tenkeboksen. Se videoen til høyre og lytt til deres refleksjoner.Abonner på tips til din undervisning!

–––––