Ungdom og rus

Dette undervisningsopplegget fremmer bevisstgjøring rundt rus og rusbruk. Målet er å gi elevene et godt grunnlag for å ta egne valg. I opplegget er det artikler, dilemmatekster og fortellinger som informerer og inviterer til refleksjon om årsaker til og konsekvenser av rusbruk. Gjennom oppgaver og aktiviteter får elevene utforske egne og andres holdninger, påvirkning, statistikk, normer og lover. Elevene får reflektere over glede og lykke, og hvordan man møter vanskelige dager og følelser. «Comeback-kongen» hjelper elevene med å finne egne svar, slik at de vet hva de vil si dersom de blir tilbudt rusmidler.

Har du ikke Skolerom-lisens?

Registrer deg her for å få tilsendt en forhåndsvisning av undervisningsopplegget:

Læringsstier

Hva påvirker holdningene våre til rus? Hvorfor bruker noen rusmidler? Hvilke følger kan rusbruk få for den enkelte og samfunnet som helhet? Hvordan ta gode valg, finne stemmen sin og stå for valget? Her finner du læringsstier med artikler, fortellinger, oppgaver og aktiviteter som fremmer refleksjon.

Hvem bestemmer hva som er kult? 

Rusa på livet – eller rusmidler? 

Det er opp til meg

Når livet lugger

Comeback-kongen!

Comeback-kongen har alltid det rette kjappe svaret på lur. De fleste av oss har opplevd å bli satt til veggs og mangle en kjapp replikk når du trenger det som mest – som for eksempel når du vil si «Nei takk!» til alkohol eller ulovlige rusmidler. Kongen over comebacks er her for å inspirere dine elever!

Ungdom og rus

Aktuelle tekster

For å ta gode valg trenger elever pålitelig informasjon og anledning til å reflektere. Her finner du artikler i 3 lesespor og fortellinger som opplyser og oppklarer, og samtidig åpner for refleksjon. Trykk på teksten for å lese mer om den – og del med dine elever.

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Sannheter og usannheter om kokain og kokainbruk

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Falsk lykke

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Innenfor – lover og normer

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Stine eller Fylle-Stine (aka Fyllesvinet)?

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Hva nå?

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Gutten med blikket vendt ned

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Et rush av lykke

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

På vei til festen

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

I ytterste konsekvens