Ella Marie Hætta Isaksen i samedrakt

Samenes nasjonaldag

6. februar

Et viktig kapittel i Norges kulturelle historiebok

Samenes nasjonaldag markeres den 6. februar, og er en feiring av det samiske folkets kultur, historie og bidrag til vårt flerkulturelle samfunn. På skolen gir markeringen av denne dagen en unik mulighet til å utvide horisonten og anerkjenne det rike mangfoldet av tradisjoner og livssyn i Norge.

Å lære om samenes nasjonaldag handler ikke bare om kunnskap; det er en øvelse i inkludering og respekt. Ved å utforske historien og tradisjonene til det samiske folket, får elever av alle bakgrunner se verdien av et samfunn bygget på mangfold og gjensidig forståelse. Det er en sjanse til å forstå samenes bidrag til Norges kultur og miljø, og hvordan deres kamp for anerkjennelse og rettigheter har formet dagens samfunn.

Et springbrett for samtaler

I klasserommet blir samenes nasjonaldag et springbrett for samtaler om urfolks rettigheter, tradisjoner og moderne utfordringer. Elevene trenger å forstå majoritets- og minoritetsperspektiver, og særlig samisk kultur og samfunnsliv. Da styrkes forståelsen av samfunnet de lever i og elevens forståelse av seg selv. Gjennom å se med «historiske briller» vil elevene vil lære om hvordan vi tidligere har behandlet urfolk og minoriteter, og hvilke konsekvenser dette har hatt både for enkeltindivider og for samfunnet.

Aili Kristine Eira som Elin i serien Vi lover et helvete. Hun er reindriftssame og kjemper for å bevare beitemarkene til familien i Finnmark.

Samisk kultur og historie er en dyrebar del av Norges arv, og skolen spiller en nøkkelrolle i å bevare og formidle denne rikdommen til nye generasjoner. Samene har en unik forbindelse med naturen, som er dypt forankret i samisk tradisjon og livssyn.

Samisk person leier et regnsdyr over et snøkledd landskap

I pakt med naturen

Ved å lære om samenes nærhet til naturen og deres bærekraftige livsstil, kan elever også tilegne seg verdifull innsikt i hvordan vi alle kan bidra til en mer bærekraftig fremtid. La oss derfor sørge for at kunnskapen om det samiske folket ikke bare er en del av skolen en gang i året, men et levende, integrert aspekt ved utdanningen som beriker både individ og samfunn.

I dagens skolesystem er det essensielt å ikke bare feire denne kulturen på spesielle dager som samenes nasjonaldag, men å integrere kunnskapen om samisk språk, litteratur, historie, og levemåter i skolens hverdag. Læreplanen understreker at vi skal inkludere samisk urfolkstematikk gjennom hele utdanningsløpet, og dette krever en helhetlig tilnærming.

Disse læringsstiene finner du på Skolerom: 

Anerkjenne samisk kultur

Det er viktig å anerkjenne at samisk kultur er mangfoldig, med ulike språkgrupper og tradisjoner. Ved å belyse denne variasjonen og ved å inkludere samisk innhold i fag som norsk, samfunnsfag, KRLE, og naturfag, gir vi elevene våre en dypere forståelse for Norges kulturelle landskap. Ved å anerkjenne samenes nasjonaldag i skolen, sikrer vi at fremtidige generasjoner forstår betydningen av samisk kultur og dens plass i det norske samfunnet. Det handler om å se hverandre, lære av hverandre og vokse sammen som en nasjon rik på historie og mangfold.

På Skolerom har vi mange artikler om samisk kultur:

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!
Paulus Utsi stikker hodet smilende utfra teltduken med en pipe i hånda

Leve alt som er samisk!

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Hva brenner du for, Ella Marie?

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!
Stallo er ute i natten og spiser barn

Samenes julesagn om Stallo

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!
Bilde av et gammelt manuskript

Norskens historie – fra runer til emojier

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Samenes joik

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!

Samer i moderne tid

Ønsker du å se det relaterte innholdet?

Ved å logge inn får du full tilgang til Lærerrommet med
engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i
undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen?

Kontakt oss her!
Bilde fra 1800-tallet av samer i Norge

Samene – et urfolk

Undervisningsopplegg til NRK-serien:

«Vi lover et helvete»

Hvordan går det når en samisk miljøaktivist forelsker seg i en naturlig skeptisk nordlending? Kan de få det fint sammen til tross for forskjellig politisk ståsted og ulik kulturell bakgrunn?