Kvensk eller finsk som andrespråk

Kvensk eller finsk som andrespråk

Kvensk eller finsk som andrespråk er en viktig del av vår opplæring. Det gir ikke bare språkkompetanse, men også en bredere forståelse av kulturelt mangfold. Gjennom faget kan elevene utvikle egen identitet, språkferdigheter, og få et mer mangfoldig kulturelt perspektiv, samtidig som de utvikler en trygg tilhørighet i den kulturen de er en del av. 

Med våre artikler på kvensk og finsk blir elevene kjent med språket gjennom digitale medier. Ved å samtale om tekstene før, underveis og etter lesingen, i tillegg til å lese artiklene, vil elevene utvikle sitt ordforråd i kvensk/finsk. Tekstene er skrevet i tre lesespor slik at elevene kan lese og forstå tekster med ulik lengde og vanskegrad. Emnene er varierte og knyttet til aktuelle temaer i samfunnet.

Faget styrker elevenes språkferdigheter og viser at flerspråklighet er en ressurs, både personlig og samfunnsmessig.