Eksempel på et Mercator kart

Geografi for videregående skole

Velkommen til geografi for videregående skole

Geografi på videregående skole er en utforskning av verden rundt oss på et dypere nivå. Geografi utforsker forholdet mellom mennesker og miljø, kulturelle mønstre, og hvordan steder er knyttet sammen globalt. Gjennom geografi skal elevene utvikle forståelse for bærekraft, klimaendringer, urbanisering og globalisering. Med bruk av teknologi og varierte læringsmetoder gir geografi dem verktøyene til å analysere komplekse samfunnsutfordringer.

Vi har delt inn faget i ulike områder. Og til hvert område finner du aktuelle artikler og læringsstier som kan bidra til en engasjerende undervisning i geografi.

Lykke til!