«Det er forbudt, men pågår likevel fordi ingen blir straffet»

I april 2010 ble det funnet et dødt javaneshorn i Vietnam. I ett av beina satt det en kule, og hornet var hakket vekk. I oktober 2011 var javaneshornet utryddet i Vietnam. I dag er det bare 50 igjen i hele verden. Dyrene er kritisk truet og blir utryddet på en brutal måte av menneskene. Det skyldes ikke bare krypskyting. Stadig større deler av leveområdene til javaneshornet blir ødelagt på grunn av avskoging og utbygging.


Hvorfor er den kritisk truet?

Krypskyting

Javaneshornet er i ferd med å bli utryddet på grunn av krypskyting. Det er forbudt, men pågår likevel fordi ingen blir straffet. Det var krypskyting som gjorde at javaneshornet døde ut i Vietnam, og det er den viktigste årsaken til at arten er utryddet i det meste av Indonesia.

Avskoging

Ulovlig hogst er et problem i Indonesia. Det ødelegger leveområdene til javaneshornet som holder til i skog og jungel. Skogen i nasjonalparkene er vernet, men skogarealer tett innpå parkene blir bare hogget ned. Da blir arten isolert og får ingen sjanse til å utvide området sitt.

Genetisk mangfold

En annen alvorlig trussel mot javaneshornet er at det genetiske mangfoldet minker. Bestanden blir så liten at dyr som er i slekt med hverandre, parer seg. Neste generasjon blir da mer utsatt for sykdommer og virusangrep. Det er lite noen kan gjøre med dette, bortsett fra å verne de dyrene som lever så godt som mulig.

Leveområdet blir mindre

For 200 år siden var det rikelig med javaneshorn. I dag finnes de bare på et bitte lite område i Ujung Kulon nasjonalpark på Java.

Antall levende dyr på Java i dag : 50

Antall levende dyr på Java for 100 år siden: 200