Albert Einstein

Print Friendly version of featured image

Albert Einstein er nok verdenshistoriens mest geniale vitenskapsmann. Hans tanker om naturens lover har hatt fantastisk betydning for menneskeheten.

Albert Einstein ble født i 1879 i Tyskland. Han lanserte den spesielle og den generelle relativitetsteorien – noen tanker om hvordan rom og tid inngår i beregningen av fysikkens lover. Det høres innviklet ut. Og det er det også!

Men kort fortalt så førte hans tanker til at verdens vitenskapsmenn fikk grunnlag for å forstå naturens usynlige krefter. Og Einstein har hatt en enorm betydning for forskning og utvikling av samfunnet vårt.

Interessen for vitenskap startet da Einstein som gutt lekte med farens kompass. Han undret seg over de usynlige kreftene som påvirket kompassnålen. Einstein hadde det vanskelig på skolen. Han skulket timer på universitetet, men fikk likevel tatt eksamen. 1905 blir kalt hans «mirakelår».

I løpet av kort tid skrev han fire artikler som kom til å endre vår forståelse av verden for alltid. En av dem handlet om den verdensberømte relativitetsteorien. I begynnelsen ble Einstein «mobbet» av andre vitenskapsmenn, men etter hvert innså de at han var genial. Han fikk Nobelprisen i fysikk i 1921.

I 1933 flyktet Einstein, som var jøde, fra Nazi-Tyskland. Han slo seg ned i USA og fikk amerikansk statsborgerskap i 1940. Han var ikke sikker på at det var mulig å bygge en atombombe, men han oppfordret den amerikanske regjeringen til å forske på kjernereaksjoner med uran. Det er den prosessen som skaper atomkraft. Han fryktet at tyskerne ville lykkes i å lage en atombombe før USA.

Einstein var ikke selv med på å bygge atombombene, men arbeidet var i høy grad basert på hans ideer. Da den første atombomben ble sluppet over Hiroshima i Japan i august 1945, var Einstein forferdet over de grusomme ødeleggelsene. Resten av livet kjempet han mot atombomber.

I Einsteins fotspor:

Stephen Hawking

Den engelske fysikeren har erkjent at han står i stor gjeld til Einstein. Hawking er mest kjent for sine teorier om verdensrommets svarte hull og har utgitt mange bøker om emnet.

Carl Sagan

Den amerikanske astrofysikeren hadde stor suksess med å gjøre vitenskapelige teorier – deriblant Einsteins arbeid – lettere å forstå for vanlige mennesker.

5 fakta om Einstein:

1 En stille gutt

Det sies at Einstein sa veldig lite som barn, og når han endelig sa noe, snakket han veldig lavt. Dette varte visst helt til niårsalderen.

2 Nysgjerrig

Einsteins interesse for vitenskap begynte med farens kompass. Da han var fem år, tenkte han at det måtte finnes krefter i luften som påvirket kompassnålen.

3 Dårlig start

Einstein fikk ikke gode karakterer på skolen. Etter eksamen fikk han ikke jobb på universitetet. I stedet begynte han som saksbehandler på patentkontoret i Bern.

4 Mot atomvåpen

Einstein var pasifist – altså motstander av krig. I starten støttet han bruken av atomvåpen for å avskrekke fienden, men senere skiftet han mening.

5 Mannen med hjernen

Da Einstein døde i 1955, ble hjernen hans bevart til forskning. Hjernen oppbevares nå på et universitet i USA.

Et livsverk

Einsteins liv er en enestående reise fra nysgjerrig gutt til verdens mest innflytelsesrike fysiker.

1879

Einstein blir født den 14. mars i Ulm i Tyskland.

1896

Han unngår å bli soldat og begynner å lese matematikk og fysikk i Zürich.

1905

Einstein gir ut fire artikler om fotoelektrisk effekt, brownske bevegelser, den spesielle relativitetsteorien og sammenhengen mellom masse og energi.

1906

Einstein får en doktorgrad ved universitetet i Zürich.

1908

Han begynner å undervise ved universitetet i Bern.

1911

Einstein flytter til Praha, der han får arbeide som professor ved Karl-Ferdinand-universitetet.

1915

Einstein ferdigstiller den generelle relativitetsteorien.

1919

En solformørkelse gir bevis for at den generelle relativitetsteorien stemmer, og Einstein blir verdenskjent.

1921

16 år etter publikasjonen i 1905 blir Einstein tildelt Nobelprisen i fysikk.

1933

Einstein og familien hans flykter fra Nazi-Tyskland og slår seg ned i USA. Han blir professor ved Institute of Advanced Study i Princeton.

1955

Albert Einstein dør 18. april 76 år gammel.

Et livsverk

Einsteins liv er en fenomenal reise fra å bli oversett til å bli verdens mest innflytelsesrike fysiker.

1879

Einstein blir født 14. mars i Ulm i Tyskland.

1896

Einstein slipper unna militærtjeneste og begynner i stedet på et fire år langt studium i matematikk og fysikk i Zürich.

1905

Einstein gir ut fire artikler om fotoelektrisk effekt, brownske bevegelser, den spesielle relativitetsteorien og sammenhengen mellom masse og energi.

1906

Einstein får doktorgrad ved universitetet i Zürich.

1908

Han blir foreleser ved universitetet i Bern.

1911

Einstein flytter til Praha, hvor han får jobb som professor ved Karl-Ferdinand-universitetet.

1912

Einstein flytter tilbake til Sveits og arbeider som professor ved den samme skolen som han tidligere var elev, Zürich polytekniske skole.

1915

Einstein gjør ferdig den generelle relativitetsteorien.

1919

En solformørkelse gir konkrete bevis på at den generelle relativitetsteorien stemmer, og Einstein blir verdenskjent.

1921

16 år etter publikasjonen i 1905 blir Einstein tildelt Nobelprisen i fysikk for sitt arbeid med fotoelektrisk effekt.

1933

Einstein og familien hans flykter fra Nazi-Tyskland til Amerika. Einstein begynner å jobbe ved Institute of Advanced Study i Princeton.

Det var litt om Albert Einstein.

Lest av Lena Bjerke Montague