Sir Isaac Newton – Fysikkens far

Print Friendly version of featured image

Sir Isaac Newton regnes som en av verdens største vitenskapsmenn.

Når du tar et eple og slipper det, faller det ned på bakken. Det svever ikke i luften – men hvorfor? Det skyldes en mektig kraft i naturen som kalles tyngdekraften. Denne kraften har avgjørende betydning for Jorda og hele vårt univers.

Det var Isaac Newton som var den første som lærte oss om tyngdekraft og tidevann. Han ble født den 4. januar 1643 i England, og hans ideer ligger til grunn for en veldig stor del av vår tids vitenskapelige forskning og arbeid. Han kalles ofte den moderne fysikkens far.