Læreplantilkobling

Fag

Matematikk

Core Kjerneelementer

 • Representasjon og kommunikasjon
 • Abstraksjon og generalisering
 • Utforsking og problemløysing
 • Resonnering og argumentasjon

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Matematikk
 • utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne
6. trinn
Matematikk
 • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
6. trinn
Matematikk
 • utforske og beskrive symmetri i mønster og utføre kongruensavbildingar med og utan koordinatsystem
9. trinn
Matematikk
 • beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster
9. trinn
Matematikk
 • utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar

Bier og geometri

Biene lagar honning. Vi menneske har stor nytte og glede av det. Mange liker honning i teen når dei er forkjølte. Honningen blir laga i bikubar. Det er ikkje heilt tilfeldig korleis dei blir bygde.

Bier bruker den geometriske figuren heksagon.

Heksagon

I geometri er heksagon ein figur med seks hjørne og seks kantar. Med denne forma utnyttar biene plassen inne i bikuben heilt perfekt.

Her ser du korleis du kan konstruere ein heksagon som er symmetrisk.

Konstruksjon av heksagon
Bikuber

Naturen elskar heksagonar

I denne videoen kan du lære meir om heksagon. Videoen er teksta på engelsk,  men du kan gå på innstillingar (tannhjulet) for å velje norsk undertekst. Vel teksting – oversett automatisk – norsk.

Kjelder:

 • Dahle, Bjørn: bikube i Store norske leksikon på snl.no.
  Henta 8. februar 2022 frå https://snl.no/bikube

Bilde- og videorettar:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. YouTube