Kvifor skal du læra deg sjøvitreglar?

Det er ikkje lett å forstå seg på alt som blir sagt og gjort om bord i ein båt. Vaksne, særleg fedrar, har ein tendens til å vera verdsmeistrar i båtbruk. Det er ofte far som er sjef om bord. «Slik må det berre vera!» seier far. Han tenker ikkje på at det kunne vera smart å la andre sleppa til. Det kan jo henda at han fell over bord ein gong.

To unge gutter på kajakktur

Men elles kan du gjera kva du vil

Sjøen er ein fristad der du kan gjera som du vil! Det er nesten sant, men ikkje heilt. For sjøen er på mange måtar ein fristad der ein kan køyra båt, symja, stupa, fiska, slappa av, stå på wakeboard, segla, surfa – kort sagt, gjera det ein har lyst til. Men viss alle hadde gjort akkurat det dei ville, hadde det sjølvsagt blitt ganske kaotisk og farleg.

Det er jo for eksempel greitt at vi har reglar som fortel deg kva side du skal svinga til for å unngå kollisjon. Alle desse lovene og reglane er laga for at det skal vera trygt å vera på sjøen. Så sjølv om du nokre gonger skulle ha mest lyst til å gi blaffen i dei, så bør du tenka på at dei faktisk er laga for di skuld.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Tre glade barn med redningsvester
Tre glade barn med redningsvester

Sjøvitreglane

Sjøvitreglane som følger, gir ei oversikt over dei viktigaste tinga du bør hugsa på når du er i båt.

To unge gutter som har det gøy på seiltur
To unge gutter som har det gøy på seiltur

1. Tenk tryggleik
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og aukar trivselen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Mann som detter ut i havet fra kajakken sin mens en person i bakgrunnen padler sin egen kajakk
Mann som detter ut i havet fra kajakken sin mens en person i bakgrunnen padler sin egen kajakk

2. Ta med nødvendig utstyr
Utstyret må haldast i orden og vera lett tilgjengeleg.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kontrollpanel på en seilbåt
Kontrollpanel på en seilbåt

3. Respekter vêr og farvatn
Båten må berre nyttast under eigna forhold.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Storm ute på havet
Storm ute på havet

4. Følg sjøvegsreglane
Ein må overhalda reglane om vikeplikt, fart og lanterneføring.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
Det er påbod om å ha godkjent flyteutstyr til alle om bord.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

6. Ver utkvilt og edru
Promillegrensa er 0,8 når du fører båt.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Vennegjeng som skåler med hver sin drink utendørs
Vennegjeng som skåler med hver sin drink utendørs

7. Vis omsyn
Tryggleik, miljø og trivsel er eit felles ansvar.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Lyft blikket

Ein kort film om sjøvitreglane.

Allemannsretten

Sjøen er fri for alle, så der kan ingen nekta deg å vera. Allemannsretten betyr rett og slett at alle mann har rett til å bruka naturen. Men det inneber også at du må følga dei reglane som gjeld og ikkje plaga andre. Så lenge du held god avstand til hus, hytter, hagar og bryggjer, kan du fortøya båten og bada nesten kvar du vil i skjergarden. Du kan òg slå opp telt i to netter eller sova under open himmel.

Gutt som sitter på Huvudskar og ser utover
Gutt som sitter på Huvudskar og ser utover

Kjelder:

 • Sjøfartsdirektoratet
 • Redningsselskapet

Bilet- og videorettar:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images / Redningsselskapet
  5. Getty Images / Redningsselskapet
  6. Getty Images / Redningsselskapet
  7. Getty Images / DNB Youtube
  8. Getty Images / Redningsselskapet
  9. Getty Images / Redningsselskapet
  10. Getty Images / Redningsselskapet
  11. Getty Images / Sjøfartsdirektoratet/Kystverket/Redningsselskapet – Vimeo
  12. Getty Images