Den industrielle revolusjonen

På 1700-talet var dei fleste bønder. På denne tida vart det fødde mange fleire menneske enn før. Då trong folk meir mat og meir klede. Det meste av dette måtte dei lage sjølve. Det tok lang tid.

Maskinar gjorde jobben raskare

I England var det nokon som fann opp maskinar. Då kunne dei lage klede mykje raskare enn før. Samtidig vart stoff og tøy mykje billigare.

Klassedelt samfunn

Denne tida vert kalla den industrielle revolusjonen. Ein revolusjon betyr at samfunnet endrar seg fullstendig for dei aller fleste. Maskinane tok over mykje av arbeidet. Nokre få eigde fabrikkane og vart veldig rike. Dei var i middelklassen. Dei fleste var fattige arbeidarar. De var i arbeidarklassen. Derfor kallar vi dette eit klassedelt samfunn.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Mørk røyk kommer fra pipene på en gammel fabrikk
Mørk røyk kommer fra pipene på en gammel fabrikk

Folk flyttar til byane

I byane vart det bygd fabrikkar. Det var stort behov for arbeidarar. Mange bønder flytta derfor til byane for å jobbe på fabrikk. Byene voks raskt.

Innsiden av en gammel spinnefabrikk fra 1880
Rustrød teglsteinsvegg
Rustrød teglsteinsvegg

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!