Det store energi-dilemmaet

Auka levestandard kan føre til høgare energiforbruk. Kva gjer vi då når vi ønskjer at alle skal ha god livskvalitet, samtidig som vi ønskjer å ta vare på kloden vår?

Accessibility icon Det store energi-dilemmaet

Kva vil du ofre?

Energi er viktig for mellom anna livskvalitet, levestandard, matproduksjon og velferdsutvikling. Ville du byte ut mobilen, favorittretten din eller varme i huset for at nokon andre i verda skulle fått betre levestandard?

Lite fornøyd kvinne under dyna med lue på.
Lite fornøyd kvinne under dyna med lue på.

Energi er viktig for alle

Energi er ein føresetnad for utvikling. Anten det er «fornybare energikjelder» eller «ikkje-fornybare energikjelder». Tilgang på energi er viktig for å ha ein høg levestandard. Di høgare levestandard, dess meir energi blir brukt. Høg levestandard betyr at vi har gode moglegheiter til å leve gode liv. Det betyr òg at di fleire land som får høgare levestandard, dess meir energi treng vi.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!