Eldre litteraturhistorie på null komma niks:

Del 4: Opplysingstida

Kvifor skal du lese om skalden Gunlaug som ofra livet for sin store kjærleik Helga? Eller om fantasiane til den forvirra riddaren Don Quijote? Kva er vitsen med å lese eldgamle salmar om himmel og helvete? Eller komedien om stakkaren Jeppe som omtrent drikk seg i hel? Alle desse tekstane er fleire hundre år gamle. Held det ikkje å lese litteratur frå vårt eige århundre?

Magisk bok ligger åpen på et skrivebord med stabler av bøker på hver side, og sidene i boka lyser.
Magisk bok ligger åpen på et skrivebord med stabler av bøker på hver side, og sidene i boka lyser.

Eldre tekstar kan lære oss mykje om fortida

Felles for tekstane som vart refererte til ovanfor, eller eigentleg dei fleste eldre tekstar, er at dei har potensiale til å lære oss mykje om samfunnet på den tida dei vart skrivne. Eldre litteratur er som ein nøkkel inn til dei ideane, tankane og verdiane som stod sentralt i den perioden teksten vart skriven. Ved å lese eldre litteratur blir vi kjende med menneske som voks opp under heilt andre vilkår enn vi har gjort.

Gulnet papir, blekkhus og en fjærpenn ligger på et gammelt trebord.
Gulnet papir, blekkhus og en fjærpenn ligger på et gammelt trebord.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!