Fann DNA i dinosaurbein

 

Forskarar har enno ikkje funne eit komplett DNA for kloning av dinosaurar. Men dei har funne bittesmå delar av eit DNA i dinosaurbein.

Paleontologar er ekspertar på eldgammalt liv. Dei undersøkjer fossil for å finne til dømes blodårar. Fossil er millionar år gamle dyr som har vorte til stein.

Kva blir kravd eigentleg for å klone ein utdøydd dinosaur? Å klone betyr å lage ein kopi av eit dyr eller ein plante.

📷  Paleontolog studerer eit dinosaurfossil.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Paleontolog studerer dinosaurskjellet

Kor lenge overlever DNA?

 

Forskarar treng DNA for å klone dinosaurar, men DNA begynner å rotne i same augneblinken som eit dyr døyr. Oksygen og vatn kan òg øydeleggje DNA.

Det eldste DNA-et som er funne, tilhøyrer ein 700 000 år gammal hest.

Det er framleis uklart kor lenge DNA kan overleve. Forskarar har sagt at DNA kan overleve i opptil ein million år. Då er det ikkje mogleg å finne DNA frå dinosaurane som vart utrydda for 65 millionar år sidan!

I “Jurassic Park”-filmen frå 1993 fann forskarar dinosaur-DNA i ein gammal mygg. Han var fanga i ein klump med rav, som kan minne om kvae på eit tre. Rav vernar ikkje DNA spesielt bra. Derfor er det nok umogleg å gjere som i filmen.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Klone ein dinosaur

 

Som eit tankeeksperiment kan vi sjå for oss at forskarar har funne eit fullstendig dinosaur-DNA. Neste steg er å finne eit dyr som kan bere fram eit dinosaurfoster. Sannsynlegvis måtte dette ha vore ein fugl. Dei er etterkommarar av dinosaurane.

La oss seie at mora på eit eller anna vis greidde å føde denne skapningen. Resultatet ville ha vore halvt fugl og halvt dinosaur. Men kunne dette dyret overleve i dagens klima?

Innhaldet av karbondioksid og oksygen i lufta er annleis no enn for 66 millionar år sidan. Temperaturen er annleis, og dinosaurane måtte finne noko heilt nytt å ete. Dinosaurane var utvikla til å ete det som fanst den gongen, og ikkje det som lever no.

Ville du hatt desse dyra i nabolaget ditt?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Gutt klapper dinosaur

Kjelder:

 • Dinosaurenes verden (2020)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettar:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images