Kva er «fake news»?

«Fake news» kan vere tilsynelatande ufarlege løgner. Men i verste fall kan dei ende opp med å utfordre demokratiet og bidra til danninga av valdelege rørsler.

Accessibility icon Kva er «fake news»?

Kva er «fake news»?

Kort forklart er «fake news», eller falske nyheiter, oppdikta informasjon. Det kan vere løgner, usanning eller propaganda. Desse blir gjerne laga av useriøse nettsider, og formidla via innlegg, kommentarar og bilete i sosiale medium.

Fake News-logo
Fake News-logo

Kvifor lagar nokon falske nyheiter?

Det er to hovudårsaker til at folk ønskjer å spreie falske nyheiter eller desinformasjon. Nokre gjer det ut frå politiske interesser, fordi dei ønskjer å påverke meiningar og haldningar i samfunnet. Andre ønskjer økonomisk gevinst.

Mørk bakgrunn
Mørk bakgrunn

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!