Fornybare og ikkje-fornybare ressursar

I naturen finst det råstoff som vi kan bruke. Vi kallar det naturresursar. Det finst i havet, på jordoverflata eller under jorda. Det kan vere fisk, skog, olje, gass eller mineral. Vi deler dette inn i fornybare og ikkje-fornybare ressursar.

Ett fiskebruk i lofoten
Ett fiskebruk i lofoten

Fornybare naturressursar

Vatn, vind og sol er fornybare ressursar. Dei blir ikkje oppbrukte når vi bruker dei.

Fisk og skog er òg fornybare. Men dei bruker lengre tid på å fornye seg etter at dei blir fanga eller hogne ned.

Solcellepanel med vindmøller i bakgrunn
Solcellepanel med vindmøller i bakgrunn

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!