Kastesystemet

Kastesystemet er ein integrert del av hinduismen. Kastesystemet er i funksjon i India, Pakistan, Bangladesh, Nepal og Sri Lanka. Det finst òg blant folk med sørasiatisk bakgrunn som er busett i andre verdsdelar.

Enkelte kastelause hinduar har konvertert til buddhismen, men også til islam og kristendommen, då desse religionane i prinsippet ikkje har noko kastesystem.

Hellig mann hinduisme
Hellig mann hinduisme

Fire hovudkastar

Kaste er eit omgrep som særleg viser til dei skilde samfunnsgruppene i det indiske samfunnet. I 1950 vart kastevesenet i India offisielt avskaffa, men det har likevel ikkje mista betydninga si. Det finst fire hovudkastar og omkring 3000 underkastar.

Dei fire hovudkastane er:

  • Prestar (braminar)
  • Herskarar og krigarar (kshatriyaar)
  • Bønder, handverkarar og handelsfolk (vaishyaar)
  • Arbeidarar og tenarar (shudraar)

Dei kastelause dalitane står utanfor samfunnet og blir ikkje rekna med. Tidlegare blei dei kalla pariaar.

Kastesystemet hinduisme

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!