Europearane og kolonialismen

Rundt 1000 år f.Kr vart det danna koloniar rundt Middelhavet. Dette fordi greske bystatar ønskte å skaffa inntekt gjennom handel. Romarriket koloniserte store område og folk då dei utvida riket sitt. Også vikingane oppretta koloniar både i Irland og andre stader. Frå 1500-talet starta europearane den store koloniseringa utanfor Europa.

Illustrasjon fra 1800-tallet av et møte i Kongo mellom Europere og Afrikansk urfolk
Illustrasjon fra 1800-tallet av et møte i Kongo mellom Europere og Afrikansk urfolk

Årsak til kolonialisme

Det er to hovudårsaker til at eit land koloniserer andre land – det er økonomisk eller strategisk motivert, eller begge delar.

Viss årsaka handlar om økonomi, ønskjer kolonimakta å tena pengar ved å henta varer og råvarer frå det kontrollerte området. Varene blir tekne med til kolonimakta, og somme gongar blir omarbeidde varer frakta tilbake til kolonien. Kolonien får då rolla som marknad. Det var vanleg at dei innfødde vart sette i slavearbeid for kolonimakta.

Når koloniseringa er strategisk, har kolonimakta ønske om å utvida makta si. Ofte var kolonisering ein kombinasjon av både økonomiske og strategiske motiv.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Antique photograph of the British Empire: Annexation of the territory of the king of Ado
Antique photograph of the British Empire: Annexation of the territory of the king of Ado

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!