Kva er eit statskupp?

Eit statskupp er når den sitjande makta blir fjerna på ein udemokratisk måte eller gjennom revolusjon. Altså når ei gruppe menneske tek over makta utan å følgje reglane.

📷 Måleri av demonstrantar som stormar slottet Palais de Tuileries under den franske revolusjonen i 1848.

Eit statskupp kan skje på mange ulike måtar. I historia har vi hovudsakleg sett ulike former for militærkupp. Eit militærkupp er når nokre leiarar grip den politiske makta med hjelp av hæren i form av vald og truslar.

Statskupp skjer ofte når det er store endringar i eit land. Til dømes etter val eller etter store økonomiske reformer. Resultatet av statskupp blir ofte eit diktatur.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Opptøyer under franske revolusjonen
Opptøyer under franske revolusjonen

Diktatur

Diktatur er ei styreform som blir kjenneteikna ved at makta ligg hos nokre få. Diktatur er det motsette av demokrati. I eit diktatur har innbyggjarane liten fridom, og alt blir styrt av leiaren som er diktator. I land som Iran, som har eit islamsk prestestyre, kan du bli drepen eller sett i fengsel viss du rettar kritikk mot regimet.

📷 USAs president Donald Trump er den første amerikanske presidenten til å krysse grensa til Nord-Korea for å møte Kim Jong-un, øvstkommanderande i den totalitære eittpartistaten.

USAs president Donald Trump er første amerikanske presidenten til å krysse grensen til Nord-Korea for å møte øverstkommanderende av den totalitære ettpartistaten, Kim Jong-un.
USAs president Donald Trump er første amerikanske presidenten til å krysse grensen til Nord-Korea for å møte øverstkommanderende av den totalitære ettpartistaten, Kim Jong-un.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!