Kva er geografi?

Visste du at det er foreslått å kalle den tida vi lever i nå for Antropocen, som betyr «menneskets tid»? Det er fordi spor etter menneske påverkar jordkloden på linje med dei naturlege prosessane, og spora våre vil vere synlege i kanskje fleire millionar år framover. I geografi prøver vi nettopp å forstå kvifor det ser ut slik akkurat her, og korleis naturen og mennesket gjensidig har påverka kvarandre.

Accessibility icon Kva er geografi?

Omgrepet geografi

Ein introduksjon

Omgrepet geografi er gammalt. Det kan  omsetjast til  «jordbeskriving». «Geo» betyr jord, og «grafein» betyr å teikne eller beskrive.

Geografi handlar om å gi namn til byar, stader, land og andre stader på jorda. Geografi handlar også om å beskrive og studere ting som skjer på jordas overflate, og spesielt å sjå på korleis ting er ulike frå stad til stad.

Jordkloden med en mørk og en lys side.
Jordkloden med en mørk og en lys side.

Geografi er meir enn berre kart.

Vi kan seie at geografi er ei bru mellom naturvitskap og samfunnsvitskap. For å forstå geografi, treng vi å ha kunnskap om biologi, meteorologi, historie og økonomi. Men geografi ser på ting litt annleis. Til dømes, i geografi ser vi på korleis ver påverkar eit område over tid, ikkje berre korleis veret blir i morgon. Vi ser også på kvifor ting er på bestemte måtar, som kvifor Oslo er hovudstaden i Noreg, ikkje berre kva hovudstaden heiter og kvar den ligg.

Kart over Skandinavia
Kart over Skandinavia

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!