Kva er x?

Når du har matematikk på skulen, må du rekne med både tal og bokstavar. Ofte står det i oppgåver at du skal finne x. Men kvifor bruker vi bokstavar og ikkje tal?

Det handlar om at vi kan generalisere. Då kan vi erstatte bokstavane med ulike tal. Viss du tenker på formel for å rekne ut areal av eit kvadrat, er formelen a = s * s – altså at arealet blir rekna ut ved å gonge sidelengdene i kvadratet. Sjølv om du skal rekne ut arealet av ulike kvadrat, kan du bruke same formel og erstatte s-en med dei ulike sidelengdene. Då kan vi bruke formelen på alle kvadrat.

Sort kryss.
Ruteark
Ruteark

Algebra

Det å bruke bokstavar som ei erstatning for tal blir kalla algebra.

Ordet algebra kjem frå det arabiske «al-jabr», som kan bli omsett til kombinasjon.

Alle reknereglane som gjeld for tal, gjeld òg for bokstavar. Skrivemåten er berre litt annleis.

I motsetning til med tal skriv vi ikkje gongeteikn mellom bokstavar. Ab er derfor det same som a multiplisert med b.

Vi treng heller ikkje ta med talet 1 føre ein bokstav. 1a og a er derfor det same.

Det er mange som synest det er vanskeleg å rekne med bokstavar, men det er akkurat det same som å rekne med tal.

Bokstavane betyr berre at dei kan bli brukte for mange ulike tal, og ikkje berre eit bestemt tal. Når vi reknar med bokstavar, er derfor bokstavane variablar.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Et ruteark med tall og bokstaver og en blyant liggende i hjørnet.
Et ruteark med tall og bokstaver og en blyant liggende i hjørnet.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!