Må vi sova?

Menneske søv bort litt over 30 prosent av livet sitt, men ingen veit kva søvn eigentleg er godt for. Men vi veit at vi kan bli koko utan søvn.

Accessibility icon Må vi sova?

Det er livsviktig å sova

Å gå utan søvn vil rett og slett gjera deg psykotisk, og til slutt døyr du. Kroppen er utan tvil avhengig av søvn for å fungera. Men forskarane veit ikkje heilt kvifor søvn er så viktig.

Diagram rem-søvn

To typar søvn

Vi kan dela søvn inn i to stadium: ikkje-REM-søvn (NREM) og REM-søvn. Mesteparten av søvnen er NREM. Dette er djup søvn med langsam hjerterytme. Kroppstemperaturen er då litt lågare. Hjerneaktiviteten er også låg.

Under REM-søvn er det som om hjernen vaknar til liv att. Han er faktisk like aktiv som når vi er vakne. Det er her draumane er mest intense. Musklane er lamma, og auga går raskt fram og tilbake. Derfor blir denne fasen kalla REM. Dette er ei forkorting for rapid eye movement – raske augerørsler.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
EEG aktivitet av hjernen
EEG aktivitet av hjernen

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!