Men Eda er jo gravid?!

Helin, Amrit og Fariba prøver å finne seg sjølve og vegen i kvar si verd sterkt prega av to ulike kulturar. Fellesnemnaren for alle er behovet for å vere “norske nok”, samtidig som tilhøyrsla til eigen etnisitet og kulturen til foreldra er essensiell for identiteten.

I denne refleksjonsartikkelen om NRK-serien Norsk-ish skal vi sjå på ei scene frå episode 2 i sesong 1

Nærbilde av Helin som ser usikker og nervøs ut
Nærbilde av Helin som ser usikker og nervøs ut

Den vanskelege samtalen

Helin, ein andregenerasjons innvandrar frå Tyrkia, har lova å stille som støtte når veslesøster Eda skal fortelje foreldra om graviditeten sin. Ho har sjølv alltid vore svært pliktoppfyllande overfor dei tilsynelatande store forventingane til henne, og møter opp med ei aning om korleis samtalen kjem til å ende.

Korleis skal ho kunne ta vare på Eda i dette? Kjem heile det tyrkiske samfunnet til å stengje henne ute no? Kanskje blir heile familien deira kansellert?

Helin og Eda sitter ved siden av hverandre ved et bord hjemme hos foreldrene. Eda ser rett frem på foreldrene sine som sitter på andre siden av bordet, mens Helin titter bekymret bort på lillesøsteren sin
Helin og Eda sitter ved siden av hverandre ved et bord hjemme hos foreldrene. Eda ser rett frem på foreldrene sine som sitter på andre siden av bordet, mens Helin titter bekymret bort på lillesøsteren sin

Å innfri forventingar

Dei aller fleste menneske veks opp med eit sett med forventingar frå omgivnadene. Kanskje blir ein forventa å tru på noko spesielt, kanskje burde ein studere noko spesifikt, eller kanskje blir det anteke at ein ikkje skal studere i det heile?

I tillegg til forventingane frå dei rundt, har alle kulturar dei skjulte kodeksane sine og kulturelle tradisjonar som gjer at vi menneske òg skaper forventingar til oss sjølve, i eit ønske om å høyre til og få aksept.

Kanskje tenkjer vi at vi burde finne ein kjærast som passar inn i familien, eller at vi burde ta ein posisjon i heimen som er kulturelt forventa av oss? Bake meir, jobbe meir, tene meir, rydde meir?

Kva skjer då når ein er knytt til to kulturar med ulike forventingar og reglar? Er det mogleg å innfri begge?

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Nærbilde av Helin og Eda. Helin snakker og ser bekymret ut, og Eda ser lettet ut og smiler
Nærbilde av Helin og Eda. Helin snakker og ser bekymret ut, og Eda ser lettet ut og smiler

Endra forventingar

Ofte er forventingane til oss ikkje så eksplisitt uttalte heller. Dei blir tolka av kvar og ein av oss gjennom livet i samband med samhandlingar vi gjer med dei rundt oss.

Kvar finn vi då sanninga om desse forventingane, viss dei i stor grad er ei implisitt tolking? Og kva skjer om forventingane endrar seg etter kvart som vi menneske utviklar oss som eit resultat av eit samfunn i endring?

Kvifor trur du Helin blir så overraska og frustrert?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Foreldrene til Helin og Eda sitter på andre siden av bordet og holder hender. Moren deres smiler og ser glad ut. Faren derimot ser litt mer usikker ut på Helin og Eda
Foreldrene til Helin og Eda sitter på andre siden av bordet og holder hender. Moren deres smiler og ser glad ut. Faren derimot ser litt mer usikker ut på Helin og Eda

«Norsk-ish» er ein TV-serie produsert av NRK. Klippa frå TV-serien er publiserte på Skulerom med løyve frå NRK.

Serieskaper og manusforfattar: Melike Leblebicioğlu og Bahareh Badavi
Regissør: Terje Rangnes