Å vere ei potet

Kanskje du har høyrt at nokon har vorte omtalte som “ei potet”? Det er ikkje fordi dei er kjedelege eller runde, men fordi dei, som poteta, er veldig allsidige. Dei kan setjast til å gjere mange ulike oppgåver.

Viss noko derimot er “ei varm potet”, så bør ein halda seg unna. Det betyr at det er eit vanskeleg, ømtolig problem.

Potet
Potet

Frå Sør-Amerika

Poteta stammar frå Sør-Amerika der ho har vore dyrka i fleire tusen år. Spanske erobrarar førte poteta til Europa på 1500-talet, men ho vart ikkje så populær før på 1700-talet. Poteta kom til Noreg cirka 1740.

Poteta vart populær fordi det ofte var matmangel om vinteren. Ho var enkel å dyrke og ho kunne lagrast over lang tid.

Potet er ei av dei viktigaste matvarene i verda. Det er ei av dei viktigaste næringskjeldene våre med høgt innhald av karbohydrat, jern og vitamin.

Rotfrukt

Poteta er ei rotfrukt. Så det vi et, er eigentleg ei rot, det som er under bakken. Vi kallar dette for knollar. Dei blir gjerne rekna som ein type grønsak.

Rotfrukter inneheld mange vitamin, mineral og mykje fiber.

Poteta kan vere giftig

Poteta høyrer til søtvierfamilien, der vi finn mange giftige artar. Det vi kan ete av planten, er knollane. Vi kan ikkje ete det som er over jorda på potetplanten.

Når poteta blir utsett for sollys, produserer ho gifta solanin. Når poteta er grøn, anten på eller under skalet, er dette ein indikasjon på at ho har vore utsett for lys, og at ho kan innehalde solanin. Slike poteter kan bli brukte som dyrefôr, men dei bør ikkje etast av menneske.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Hender og poteter med jord
Hender og poteter med jord

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!