Riddarar av det runde bord

Kvifor valde kong Arthur å sitje ved eit rundt bord då han inviterte til møte? Gir den runde forma ein fordel framfor trekantar og firkantar?

Accessibility icon Riddarar av det runde bord

Kong Arthur

Du har kanskje høyrt om Kong Arthur og riddarane av det runde bord? Kong Arthur er den mest kjende av dei mytiske kongane av England. Det at han er mytisk betyr at ein eigentleg ikkje veit om han har levd, eller om han berre er ein slags eventyrfigur.

Kong Arthur forsvarte England mot mange fiendar. Han fekk hjelp av mange, men spesielt ei gruppe riddarar. Ein riddar hadde som jobb å verne landet sitt, og spesielt kongen. Mange av riddarane var tilsette som dei næraste rådgivarane til kongen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Portrett av en ridder med brynje på hodet, fargerik rustning og sverd.
Portrett av en ridder med brynje på hodet, fargerik rustning og sverd.

Det runde bordet

I forteljinga om Kong Arthur samlar han riddarane sine rundt eit sirkelforma bord. Men kvifor var det viktig at riddarane sat ved eit rundt bord?

Ingen av riddarane ville sitje dårlegare plassert enn nokon andre. Med eit firkanta bord ville kongen ha ei sentral plassering øvst ved bordet. Så hadde ein lågare rang di lenger unna kongen ein sat. Med eit rundt bord følte riddarane at alle var likestilte i forhold til kongen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En sirkel inndelt i mange sektorer der kong Arthur er malt inn øverst.
En sirkel inndelt i mange sektorer der kong Arthur er malt inn øverst.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!