Kva er eigentleg sex? med Tuva og Trine:

«Sexbobla»

Det er fort gjort å tenkja at sex er penis i vagina, men sex kan skje på mange ulike måtar. Det kan kjennest godt å bli tatt på fleire stader. Like godt som på sjølve kjønnsorganet. Som beføling av brystvorter, øyret eller anna. Sex startar i hovudet. Så det meste ein gjer i den sexbobla, er på ein måte sex. Penis i skjeden eller anus kan faktisk berre vere ein liten del av sex.

Alle liker forskjellige ting

Vi kan samanlikne sex med ulike matrettar. Sex på film blir ofte vist som ein trerettars. Det begynner med ein liten forrett. – klining. Så kjem hovudretten – penisen inn i skjeden eller anus. Mange tenkjer denne retten bør vare ei stund.  Og bør nytast lenge.  Så kjem desserten – ein orgasme. Helst akkurat samtidig. Så er dei mette og fornøgde. Det er liksom malen på det perfekte samleiet.

Røyndommen er ikkje alltid sånn

Det er sjeldan sånn i røyndommen. Alle liker ikkje hovudretten best. Somme et fort. Andre sakte.  Enkelte kjem då kanskje til desserten mykje før deg. Kanskje blir det heller ikkje dessert på deg. Måltidet kan likevel ha vore fint for begge to!

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Sexperimentering

Forsøk litt ulike ting. Vel meir av det begge liker. Det er ikkje alltid det å få noko i skjeden er det som kjennest best. Berøring i området rundt eller på klitorishovudet kjennest godt for mange. Det blir for valdsamt for enkelte. Dei liker kanskje betre å bli kyste på halsen. Berørte rundt rumpa. Sei ifrå kva som er godt og ikkje.

Det er ikkje orgasmen som gjer sexen god

Orgasme = å komme. Dei kan vere at dei med vulva ikkje kjem av sjølve penetreringa. Men heller av å bli tatt på andre stader. Sex kan vere som ein buffet. Du og partnaren et litt på éin rett. Så ein liten pause. Før de et litt vidare. Desserten treng ikkje vere at de kjem samtidig til slutt. Det er ikkje som på film. Sex kan vere godt sjølv om ingen kjem.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ikkje alle vil ha alle typar sex

Det er viktig å hugse at ikkje alle liker alt. Vi er ulike. Vi tek derfor med litt om analsex. Somme liker det, men andre liker det ikkje. I radioprogrammet Juntafil fekk Tuva og Trine ofte spørsmål frå unge om analsex. Mange lurte på korleis det blir gjort, og  enkelte lurte på korleis dei kunne overtale partnaren til å vere med på det.

 Ta omsyn og bruk kondom

Først av alt. Rumpa er laga for å halde på bæsj. Ho har derfor veldig sterke musklar. Det kan bli veldig stramt. Ikkje putt noko opp i rumpa når musklane er stramme. Det kan vere veldig vondt og gi sår. Varm opp varsamt. Ikkje før inn noko før det går an. Rumpa er ikkje som skjeden. Det kjem ikkje væske her. Glidekrem er superviktig. Det skal ikkje gjere vondt. Kondom er viktig for fleire ting. Penis held seg rein, og du unngår å bli smitta av klamydia eller infeksjonar.

Analsex er ikkje for alle

Så til det andre. Kan ein blir overtalt til analsex? I pornoen verkar det som alle skal ha analsex. Dette stemmer ikkje i røyndommen! Somme synest det er veldig ubehageleg, og mange har ikkje lyst til å prøve. Det er heilt lov å seie nei. Ikkje press på viss partnaren seier nei. Alle har ikkje analsex.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Kor lenge varer sex?

Mange trur sex skal vare lenge. Spesielt den delen når penis er i skjeden. Sånn er det i pornofilmar. Men her det er lagt inn mange pausar. Nokre gonger kan innspelinga vare heile dagen. Det betyr ikkje at personane har hatt sex i ein halvtime, sjølv om det kan sjå sånn ut.

Ikkje ta tida

Utløysinga kjem ofte raskt ved sjølve samleiet viss personen med penis er veldig kåt. 3 minutt er ikkje uvanleg. For nokon går det kanskje 30 sekund. Derfor er det så fint å tenkje på sex som eit tapasbord. Penetrering kan tenkjast som éin liten del av det. Viss du ønskjer det då. Ta vekk forventningane. Presset til å prestere blir mindre då. Det gjer ingenting om det ikkje blir perfekt.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ulike stillingar

Ein kan ha sex i mange ulike stillingar. Vi liker ulike ting. Har ulike kroppar. Det å prøve ulike stillingar kan gi mange moglegheiter. Kanskje kjenne meir nærleik ved ei stilling der ein ligg inntil kvarandre. Det kan stimulere andre delar av kroppen. Det er kanskje lettare komme til for å stimulere klitoris viss den eine står.

Nokre stillingar kan kjennast ubehagelege og vonde. Kanskje får du krampe i beinet. Kanskje passar ikkje ei stilling kroppen din. Eller dykkar kroppar saman.

Finn stillingar som er gode for begge

Når den med penis trengjer inn bakfrå, blir det kalla doggy. Mange med vulva kan få vondt i magen av at penis kjem inn bakfrå. Penis kjem då djupare inn og kan dytte mot livmora. Ved ubehag kan du bli anstrengd. Musklane strammar seg. Då er det ikkje god sex. Sei då at du ikkje liker det. Det viktigaste er at begge nyt.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Bli samkøyrde i sexbobla

Når de er i sexbobla, er det greit å ta det litt roleg i starten. Då er de kanskje ikkje ordentleg varme eller våte enno. Då er det fint å vere varsam. Heilt til ein kjenner det er god glid. Då kan ein auke tempo. Men sjekk ut at det går bra då òg . God sex blir ikkje målt i kor mange støytar ein har per minutt!

Snakk saman

Følg godt med på partnaren når de har sex. Har den andre det bra? Kosar hen seg? Eller blir hen still? Trekkjer seg tilbake? Blir fjern eller stiv kanskje? Er det litt vondt? Då kan du spørje: «Er det digg? Går det bra? Synest du dette er bra?». Viss du ikkje liker det, så sei ifrå. Spør om å byte stilling. Finn noko som fungerer for dykk begge. Sex handlar eigentleg om å snakke saman. Følg med på kroppsspråket og spør.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Orgasme

Det kjennest ekstra godt å få orgasme når ein er i sexbobla. Masse hormon fyk rundt omkring i kroppen. Hjernen sender masse signal som gir lystkjensle og glede.  Ofte trekkjer musklane seg saman i underlivet. Du kan kjenne det pulserer.

Utløysing og orgasme er ikkje det same

Ut av penis kjem det sæd og sædvæske samtidig med orgasmen. Men dette er to ulike ting. Det går faktisk an å få orgasme utan sæd, og sæd utan orgasme. Også frå skjeden kan det komme ut væske. Etter orgasmen kan ein bli tung i kroppen. Penis blir slapp. Ein kan få ny ereksjon i penis og ny orgasme seinare. Men er ikkje noko alle får til så raskt. Det kan vere lettare å få til med ein vulva. Mange er fornøgde etter orgasmen. Då kan det vere vanskeleg å komme inn i sexbobla igjen.

“The big O”

Orgasme er ulik frå person til person. Frå gong til gong. Det kjem an på kor kåt du er. Eller når du sist hadde sex. Korleis dagen din har vore.

Det finst ikkje ein «riktig» orgasme. Enkelte meiner den beste orgasmen er når penis er i skjeden. Andre ved stimulering av klitoris. Men det som skjer i hovudet, er det same. Det bryr seg ikkje om kvar den herlege kjensla kjem frå. Og då er det ikkje noko poeng i å snakke om ulike orgasmar. Ein orgasme er ein orgasme. Vêr heller superfornøgd viss du kjem dit. Og ikkje bli så skuffa om det ikkje skjer kvar gong.

Du må ikkje alltid komme

Det er nemleg ikkje alltid du får orgasme. Det er rett og slett ei treningssak for mange. Så gjeld det å setje pris på sex. Sex er viktig òg utan orgasme. Somme tenkjer så mykje på det at den ikkje kjem. Og tenkjer at det ikkje var verd det. Var ikkje sexen herleg fram til det punktet då? Finn ut kva du liker viss det ikkje var herleg. Hjelp partnaren din til å finne stadene som gjer at du òg får det godt.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt

Kva er god sex?

Kva liker du? Når har  du det bra? Synest du det er herleg? Kva gir deg ei ei herleg kjensle etterpå? Eller fekk du ei dårleg kjensle i magen? Hadde de det bra, begge to? Bra sex er når begge kosar seg og ikkje trakkar over nokon grenser. Talet på stillingar har ikkje noko å seie, heller ikkje kor kraftig orgasmen var. Den felles opplevinga betyr mykje. Det skal kjennest godt før, under og etterpå.

Det er ikkje berre å køyre på

Det er ikkje alltid like lett. Kanskje har du drukke alkohol. Eller er litt stressa. Kanskje kjenner du ikkje den du skal ha sex med. Då kan ein bli for fokusert på seg sjølv. Redd for å ikkje få det til. Så gløymer du å sjå etter korleis den andre har det.  Du vil kanskje ikkje den andre skal sjå at du er ny og klønete. Køyrer litt på. Gløymer å sjekke den andre. Det er ikkje sikkert den andre er klar for å køyre på. At hen ikkje har det noko godt. Då er du alt anna enn god i senga.

Det er lov å ombestemme seg!

Igjen må vi hugse på at det er lov å ombestemme seg. Det kan hende du sa du ville ha sex. Du kledde av deg. Til og med begynte å ha sex. Heilt til det ikkje kjendest riktig lenger. Då er det heilt lov å stoppe. Heilt lov å seie: «Eg vil ikkje likevel». Det er alltid lov å ombestemme seg. Alltid.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Vegen er målet!

Hugs at målet er å ha det bra! Senk forventningar. Vêr heller til stades. Tenk på sex som ein tilstand. Med mange ulike moglegheiter. Med kroppar som synest det er herleg å bli tatt på. Ta omsyn til kvarandre. Respektér grensene til  kvarandre. Gjer sex til ei positiv oppleving for deg og partnaren din.

Illustrert, blå bil med en stor, rød L festet i bakruta.
Illustrert, blå bil med en stor, rød L festet i bakruta.

 

Skrive av Tuva Fellman og Trine Aarvold (Sex og samfunn)

Illustrasjoner: Helene Brox og Getty Images
Redaktør: Stine Isdahl Solberg

Kven er Trine Arvold?

Trine er lege ved Sex og samfunn. Der har dei ein klinikk for ungdom der dei kan snakke om seksualitet, prevensjon eller sjekke seg for kjønnssjukdommar. Ho har òg svart på spørsmål unge har på nettsida ung.no og undervist i temaet kropp og seksualitet for 10. klassar.

Kven er Tuva Fellman?

Tuva har tatt vidareutdanning i sexologi og har vore programleiar i NRK. Ho er no i Warner Bros Discovery og har leia tv-programmet Naked Attraction og Love IRL. I NRK radio har Tuva i mange år vore programleiar i Juntafil, eit program om sex, kropp og kjensler. Ho og Trine svarte på spørsmål frå lyttarar som lurte på alt om desse temaa. Kanskje er det dei same spørsmåla som du òg sit med?