Språket mitt er slay!

Kva slags språk snakkar du? Det seier vel seg sjølv, tenkjer du kanskje. I Noreg snakkar dei fleste norsk, men visste du at det finst tallause variantar av norsk? Det kan dreie seg om dialekt, tospråklegheit eller eit behov for å markere at ein er ein del av eit fellesskap. Det er sannsynleg at du snakkar ein variant av det vi kallar ungdomsspråk.

Illustrasjon av en jordklode og mennesker som er på telefon eller pc. De skriver: Sjæl, lol, han reada meg!, omw, backer og slayyy!
Illustrasjon av en jordklode og mennesker som er på telefon eller pc. De skriver: Sjæl, lol, han reada meg!, omw, backer og slayyy!

Ungdomsspråk

Enkelt forklart kan vi seie at ungdomsspråk er det språket ungdom snakkar. Språk påverkar identiteten vår, og identiteten påverkar språket. Ved å lage sin eigen variant av språket markerer ungdommen at dei er ein del av ei gruppe, eit språkleg fellesskap. Ungdomsspråket tilhøyrer ungdomskulturen og er ein viktig identitetsmarkør. Språket vårt signaliserer altså kven vi er og kven vi ønskjer å vere. 

Illustrasjon av 4 ungdommer som tekster på telefonen. En av de skriver
Illustrasjon av 4 ungdommer som tekster på telefonen. En av de skriver "Haha ik!", og en skriver "det er sykt"

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!