Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Håndverksferdigheter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
Bli kjenD med …

Stegosaurus

Ein kjempe med diamantforma beinplater på ryggen og eit lite hovud.

Stegosaurus
Lys bakgrunn av stein

Utsjånad

Denne kjempa kunne bli ni meter lang og vege tre tonn. Han gjekk på fire bein, hadde eit lite hovud med nebbaktig munn og kjevar med små tenner.

Langs ryggen var det festa ei dobbel rad med store, diamantforma beinplater. På den kraftige halen hadde han fire store piggar til å forsvare seg med.

Stegosaurus

Forsking

Det er funne over 80 individ av Stegosaurus. Han er ein av få dinosaurar der eitt av funna er komplett. Derfor har han vorte brukt til mykje forsking på kroppsbygging hos dinosaurar, utrekningar om totalvekt og plassering av musklar.

Stegosaurus skjelett

Kjelder:

Bilde- og videorettar:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
Close Icon

Loading...