Læreplantilkobling

Fag

Mat og helse

Core Kjerneelementer

  • Helsefremjande kosthald
  • Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Mat og helse
  • kjenne att smakar i mat og undre seg over kvifor smak er noko vi opplever ulikt
4. trinn
Mat og helse
  • fortelje om kva som kjenneteiknar sunn og variert mat og kvifor det er viktig for helsa
7. trinn
Mat og helse
  • vise samanhengar mellom matvaregrupper og næringsstoff som er viktige for god helse
7. trinn
Mat og helse
  • kjenne att og greie ut om grunnsmakar i matvarer og fortelje om og diskutere korleis smak kan påverke matpreferansar og matval

Sur som ein sitron

Det finst mange ulike sitrusfrukter. Dei fleste av dei er ganske sure og krev at dei blir behandla på ein måte før bruk. I Noreg et vi store mengder appelsinar til påske, og vi et klementinar til jul. Elles drikk vi ganske mykje jus som er basert på sitrusfrukter. Men kva er eigentleg ein kumquat?

Accessibility icon Sur som ein sitron

Sitrusfruktene

Kanskje har du høyrt uttrykt “sur som ein sitron”? Det betyr at ein er veldig sur, akkurat som sitronen. Han smakar surt og bittert og er den suraste av sitrusfruktene.

Sitron høyrer til sitrusfruktene saman med lime,  appelsin, klementin, grapefrukt og kumquat. Sitrusfruktene er bær med høgt innhald av C-vitamin. Dei fleste artane stammar frå Asia.

Det blir dyrka enorme mengder sitrusfrukter i middelhavslanda, Sør-Afrika og California i USA.

Sitrontre

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!