Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
  • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
  • beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda
7. trinn
Naturfag
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar

Tankeeksperiment: Kva viss jorda slutta å rotere?

Jorda roterer rundt sin eigen akse og går i bane rundt sola. Rotasjonen skaper ikkje berre natt, dag og årstider – han er også svært viktig for livet elles slik vi kjenner det. Men kva vil skje om jorda sluttar å rotere?

Accessibility icon Tankeeksperiment: Kva viss jorda slutta å rotere?
Tankeeksperiment:

Kva viss jorda slutta å rotere?

Lat oss gjere eit tankeeksperiment: Kva vil skje viss jorda sluttar å rotere?

Jordrotasjon er berre éin ting vi tar for gitt. Det skjer utan at vi kan påverke det. Det same kan seiast om påverknad frå månen og tyngdekrafta.

Den nye verda vår

Dette er historia om kva som kan skje viss planeten sluttar å rotere. Historia om korleis éi forandring kan forandre alt.

Person står midt i mellom en frodig og grønn verden og en forurenset uttørket verden.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!