Fann ei ny stjerne

Tycho Brahe var ein dansk adelsmann som kartla stjerner og planetar utan kikkert. Han oppdaga ei ny stjerne i 1572 og Den store kometen i 1577. Dette skulle vera med på å endra verdsbiletet vårt. Brahe bygde også nye instrument, blant anna ein stor sekstant. Sekstant måler vinkel mellom horisont og himmellekamar, og vert mellom anna brukt for å segla riktig veg på sjøen.  

Brahe utarbeidde også ein eigen stjernekatalog.   

Den moderne observerande astronomien 

Brahe var grunnleggjar av den moderne observerande astronomien.   

Han vart fødd på Knutstorp slott i Skåne, som den gongen var dansk, i 1546. Foreldra var riksråd Otte Brahe og kona hans Beate Bille. I 1572 oppdaga Brahe ei ny stjerne, som vi no kallar Tycho Brahes nova (SN 1572). Dette er ei supernova i stjernebiletet Kassiopeia.  

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!