Vi kan endre DNA, men bør vi?

Dei teknologiske moglegheitene er no slik at vi kan endre på sjølve DNA-et i plantar, dyr og menneske. Er det positivt? Kva for nokre etiske problemstillingar kan dukke opp når det gjeld å gi levande skapningar nye eigenskapar?

Et bionisk menneskefoster med streker og punkter som berører og møter hverandre.
Et bionisk menneskefoster med streker og punkter som berører og møter hverandre.

DNA

Gena våre, eller DNA, er oppskrifta på eigenskapar hos alle levande skapningar og er arvematerialet vårt. Instruksar for korleis cellene skal fungere, ligg inne i cellene i form av DNA. Det gjer dei unike. Der ligg alt frå augefarge til hudfarge, høgd, arvelege eigenskapar eller sjukdommar. Alle organismar har gen, frå virus til grantre, insekt og menneske. Mutasjonar eller forandringar i gen kan skje naturleg. No finst det teknologi som gjer det mogleg å endre på gen på kunstig vis.

Blått DNA kromosom 3d
Blått DNA kromosom 3d

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!